Nội dung câu hỏi:

Công ty chúng tôi là đơn vị kinh doanh các sản phẩm, vật tư hàn cắt kim loại tại Việt Nam.
Chúng tôi có kế hoạch nhập khẩu sản phẩm vật liệu hàn (que hàn, dây hàn, thuốc hàn …) từ Thổ Nhĩ Kỳ về Việt Nam để kinh doanh.

Các sản phẩm này nằm trong nhóm có mã HS 8311 (831120 – 83112090 – 83119000…) theo Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2021.
Các mặt hàng nhập khẩu này sẽ được nhà sản xuất cung cấp cho chúng tôi CO được phát hàng bởi Chamber of Commerce ở Thổ Nhĩ Kỳ khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo quy định tại Công văn số 0622/BTM-PC ngày 26/1/2007 của Bộ Công Thương hàng hóa nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi MFN của Việt Nam.
Mặt khác Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia liên minh hải quan EU do đó hàng hóa nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Việt Nam sẽ được áp dụng thuế nhập khẩu theo quy định của EVFTA.

Chúng tôi đề nghị quý cơ quan giúp đỡ kiểm tra, xác nhận các mặt hàng vật liệu hàn đã nêu trên khi nhập khẩu với CO phát hành bởi Chamber of Commerce – Thổ Nhĩ Kỳ có được áp dụng khai báo thuế suất nhập khẩu ưu đãi theo EVFTA theo Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2021 hay không?
Ngoài ra chúng tôi muốn tải về biểu thuế nhập khầu hàng hóa mới nhất từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Việt Nam nhưng chúng tôi không tìm thấy link tải.

Nội dung câu trả lời:

– Khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 24 Thông tư số 11/2021/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương quy định hình thức chứng từ mà người xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA.

Theo thông báo chính thức của EC tại công thư số Ares(2020) 1982973. EU sẽ áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ theo quy định tại khoản 1(c), Điều 15. Nghị định thư 1 của Hiệp định EVFTA, cụ thể là tự chứng nhận xuất xứ theo hệ thống REX (Registered Exporter System). Quy định này được hướng dẫn tại khoản 1 (c), Điều 19, Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA.

Việt Nam sẽ cho hưởng ưu đãi đối với lô hàng có xuất xứ từ EU trên cơ sở chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi nhà xuất khẩu đã đăng ký mã số REX hoặc bởi bất kỳ nhà xuất khẩu nào chứng nhận cho lô hàng trị giá không quá 6.000 euro.

– Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2020/NĐ-CP  Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 – 2022. Trong đó Điều 5 quy định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam.

Đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn để thực hiện.

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.