Thực phẩm chức năng Reviv chịu thuế NK 30%

Mặt hàng “Thực phẩm chức năng Reviv” có bản chất là chế phẩm thực phẩm dạng lỏng có thành phần chính từ nước ép quả, cây lô hội, trà thảo dược và phụ gia, dạng lỏng, không có ga, dùng ngay được không cần pha loãng, thuộc mã số 2202.90.30, thuế suất thuế NK 30%.

Ảnh minh họa.

Theo Tổng cục Hải quan, căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XK, NK; căn cứ Thông tư số 103/2015/TT- BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam; Chú giải chi tiết HS 2012; tham khảo ý kiến phân loại của Tổ chức Hải quan Thế giới tại thư số 16NL0326-TT ngày 24/10/2016.

Theo đó, mặt hàng “Thực phẩm chức năng Reviv” có bản chất là chế phẩm thực phẩm dạng lỏng có thành phần chính từ nước ép quả, cây lô hội, trà thảo dược và phụ gia, dạng lỏng, không có ga, dùng ngay được không cần pha loãng, dung tích 500ml/chai thuộc nhóm 22.02 “Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hay hương liệu, và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09”, phân nhóm 2202.90 “Loại khác”, mã số 2202.90.30  ” – – – Đồ uống không có ga khác dùng ngay được không cần pha loãng”.

Theo báo Hải quan