Có được NK máy trò chơi điện tử Arcade game đã qua sử dụng?

Báo Hải quan nhận được câu hỏi của một doanh nghiệp về việc muốn NK các máy trò chơi điện tử (loại không trả thưởng HS code 9504.30) đã qua sử dụng về Việt Nam. Các máy này đều có tuổi ít hơn 5 năm kể từ ngày sản xuất. Mặt hàng này có được phép NK vào Việt Nam và trong trường hợp được phép NK vào Việt Nam thì cần làm những gì?

Ảnh minh họa.

Liên quan đến câu hỏi của bạn đọc, Tổ tư vấn Báo Hải quan xin tư vấn như sau:

Về việc nhập khẩu và lưu hành máy trò chơi điện tử thực hiện theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài (thay thế Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ).

Việc nhập khẩu các loại máy trò chơi điện tử thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việc nhập khẩu máy trò chơi điện tử cần phải có ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu. Cụ thể như sau:

a) Điều kiện nhập khẩu:

– Thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh trò chơi điện tử, vui chơi giải trí hoặc các ngành nghề kinh doanh phù hợp;

– Thương nhân phải tự bảo đảm các điều kiện đối với máy, thiết bị nhập khẩu:

+ Là máy, thiết bị mới 100%, bảo đảm chất lượng về âm thanh, hình ảnh, hình thức phù hợp với thẩm mỹ của người Việt Nam;

+ Hồ sơ (catalogue) ghi rõ các tính năng, kiểu dáng, nội dung, chương trình cài đặt và mô tả cách thức chơi, trả thưởng của máy, thiết bị xin nhập khẩu;

+ Chương trình được cài đặt phải có nội dung vui chơi giải trí lành mạnh và không vi phạm các quy định về cấm phổ biến và lưu hành tại Việt Nam;

b) Hồ sơ đề nghị nhập khẩu: Thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Mục a Khoản 2 Điều này gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Vụ Kế hoạch, Tài chính (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Hồ sơ gồm:

– Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân;

– Hồ sơ (catalogue) ghi rõ các tính năng, kiểu dáng, nội dung, chương trình cài đặt và mô tả cách thức chơi, trả thưởng của máy, thiết bị xin nhập khẩu;

– Văn bản đề nghị nhập khẩu của doanh nghiệp nêu rõ tên, chủng loại máy, thiết bị nhập khẩu, loại hình trò chơi điện tử và cách thức trả thưởng; số lượng, trị giá của từng mặt hàng;

Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét điều kiện nhập khẩu của doanh nghiệp theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh trò chơi điện tử, vui chơi giải trí hoặc có ngành nghề kinh doanh phù hợp và có văn bản trả lời kết quả cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện nhập khẩu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận cho doanh nghiệp đủ điều kiện được nhập khẩu máy trò chơi điện tử dành cho người nước ngoài (đồng thời gửi cơ quan hải quan để phối hợp, thực hiện quản lý nhà nước) là căn cứ để doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu tại hải quan.

Sau khi máy, thiết bị nhập khẩu được thông quan, chương trình trò chơi điện tử cài đặt theo máy phải được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra nội dung và dán tem trước khi Thương nhân đưa vào kinh doanh, sử dụng.

Như vậy, với điều kiện nhập khẩu máy trò chơi điện tử phải là máy, thiết bị mới 100%, thì mặt hàng trò chơi điện tử Arcade game đã qua sử dụng có tuổi ít  hơn 5 năm kể từ ngày sản xuất của công ty không đủ điều kiện để NK về Việt Nam.

Theo báo hải quan