Thành lập tổ trả lời các vướng mắc của DN trong việc nộp thuế XNK

Để đảm bảo việc triển khai kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa XNK theo Thông tư 174/2015/TT-BTC được kịp thời, hỗ trợ tốt cho hoạt động XNK, Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thành lập tổ triển khai thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC tại mỗi cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Nhiệm vụ của tổ triển khai là trả lời các vướng mắc của cộng đồng DN trong quá trình triển khai Thông tư 174/2015/TT-BTC.

Nhiệm vụ của tổ triển khai là trả lời các vướng mắc của cộng đồng DN trong quá trình triển khai Thông tư 174/2015/TT-BTC.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan yêu cầu, tổ triển khai phải bao gồm 1 đồng chí Phó Cục trưởng làm tổ trưởng và thành viên gồm 1 lãnh đạo phòng và 1 chuyên viên làm công tác kế toán của phòng nghiệp vụ và 1 cán bộ làm công tác kê toán thuế tại các chi cục hải quan.
Nhiệm vụ của tổ triển khai là phối hợp với tổ triển khai của Tổng cục trả lời các vướng mắc của các đơn vị hải quan và cộng đồng DN trong quá trình triển khai Thông tư 174/2015/TT-BTC.
Được biết, Thông tư 174/2015/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành (có hiệu lực từ ngày 1-1-2017) để hướng dẫn thay thế Thông tư 212/2014/TT-BTC, đồng thời để nhằm đồng bộ chế độ kế toán thuế XNK hiện hành, góp phần giảm thời gian thông quan hàng hóa cho DN.
So với Hệ thống Kế toán 559 theo mô hình kết hợp giữa thực hiện nghiệp vụ quản lý thuế XNK theo pháp luật thuế và thực hiện nghiệp vụ kế toán theo pháp luật kế toán, Thông tư 174/2015/TT-BTC đã sửa đổi trình tự luân chuyển chứng từ kế toán từ hệ thống kế toán ứng dụng CNTT theo hình thức căn cứ từng chứng từ để ghi sổ sang hệ thống hệ thống CNTT tách thành 2 hệ thống riêng gồm: Phần nghiệp vụ quản lý thuế theo dõi chi tiết theo từng đối tượng quản lý, từng tờ khai và Phần kế toán tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế tài chính.
Theo đó, chứng từ gốc sẽ được bộ phận quản lý thuế tiếp nhận, lưu giữ, theo dõi chi tiết trên sổ quản lý nghiệp vụ và cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống quản lý thuế để thực hiện chức năng quản lý nghĩa vụ của người nộp thuế. Sau đó, bộ phận quản lý thuế lập bảng kê chứng từ chuyển bộ phận kế toán hạch toán kế toán tổng hợp các chỉ tiêu tài chính. Như vậy, sẽ đảm bảo bộ phận quản lý thuế có đầy đủ chứng từ gốc để theo dõi, quản lý nghĩa vụ của người nộp thuế và Bộ phận kế toán sẽ tiếp nhận bảng kê chứng từ gốc để hạch toán kế toán tổng hợp. Đảm bảo trách nhiệm thực hiện đúng chuyên môn nghiệp vụ của từng bộ phận, khắc phục sự chống chéo trước đây.
Bên cạnh đó, Thông tư 174/2015/TT-BTC cũng sửa đổi phương pháp kế toán thu theo hướng các nghiệp vụ thu kế toán sẽ căn cứ trên bảng kê chứng từ “báo có của KBNN” do bộ phận quản lý thuế lập sau đó chuyển bộ phận kế toán để hạch toán tổng hợp thu NSNN.
Đồng thời, Thông tư 174 cũng bổ sung phương pháp kế toán trong trường hợp người nộp thuế tự thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa hàng NK theo Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Hạch toán theo hướng sẽ điều chỉnh ghi số âm số thuế tạm thu trước đó, đồng thời ghi nhận số thuế chuyên thu phải thu theo quyết định ấn định.

Nguồn: baohaiquan.vn

Related Posts