Tham khảo nhóm 85.03 để áp dụng cho mặt hàng phụ tùng rời máy phát điện

Trước vướng mắc của bạn đọc liên quan đến mã HS và thuế NK của phụ tùng rời cho máy phát điện, Cục Thuế XNK – Tổng cục Hải quan cho biết, các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho máy phát điện, DN có thể tham khảo nhóm 85.03.

CBCC Hải quan Hữu Nghị kiểm tra mặt hàng thiết bị công nghiệp NK. Ảnh: H.Nụ

Bạn đọc hỏi: Công ty chúng tôi có kế hoạch NK các phụ tùng rời cho máy phát điện (piston, xylanh, dây curoa, bơm tay dầu, ti heo, các bộ lọc, bơm nhớt…) nhưng không biết nên khai mã HS code như thế nào cho các phụ tùng này. Tất cả có 14 loại phụ tùng thì nên khai hết hay chỉ viết chung chung là phụ tùng dùng cho máy phát điện.

Về vấn đề này, theo Cục Thuế XNK- Tổng cục Hải quan, với thông tin được cung cấp, chúng tôi không có đủ cơ sở để trả lời cụ thể câu hỏi. Tuy nhiên, đối với các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho máy phát điện, DN có thể tham khảo nhóm 85.03 tại Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam. Ngoài ra, cũng cần lưu ý Chú giải 2, Phần XVI, Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam, cụ thể như sau:

“2. Theo Chú giải 1 của Phần này, Chú giải 1 Chương 84 và Chú giải 1 Chương 85, các bộ phận của máy (ngoài các bộ phận của hàng hóa thuộc nhóm 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 hoặc 85.47) được phân loại theo các qui tắc sau: (a) Các bộ phận đã được định danh tại nhóm nào đó của Chương 84 hoặc 85 (trừ các nhóm 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 và 85.48) được phân loại vào nhóm đó trong mọi trường hợp; (b) Các bộ phận khác, nếu phù hợp để chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho các loại máy cụ thể, hoặc cho một số loại máy cùng nhóm (kể cả máy thuộc nhóm 84.79 hoặc 85.43) được phân loại theo bộ phận của máy đó hoặc vào nhóm thích hợp như 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 hoặc 85.38. Tuy nhiên, bộ phận phù hợp để chỉ sử dụng cho các hàng hóa thuộc các nhóm 85.17 và 85.25 đến 85.28 được phân loại vào nhóm 85.17; (c) Tất cả các bộ phận được phân loại trong nhóm thích hợp như 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 hoặc 85.38 hoặc, nếu không thì, phân loại vào nhóm 84.87 hoặc 85.48.”

Do đó, đề nghị DN nghiên cứu Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính và căn cứ bản chất của bộ phận, phụ tùng thực tế NK để xác định mã số cho từng loại bộ phận, phụ tùng.

Sau khi xác định mã số cho từng mặt hàng, DN tham khảo Biểu thuế NK ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ để biết thuế suất thuế NK đối với từng mã số đã xác định.

Theo báo Hải quan