Nội dung câu hỏi:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIÁO DỤC TOÀN CẦU
MST : 0306034648- Ngày cấp:18/09/2008- Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ trụ sở: 48 Vũ Huy Tấn, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Công ty có gửi đơn xin xác nhận không nợ thuế XNK để làm thủ tục đóng mã số thuế gồm:
+ Biên bản họp
+ Quyết định giải thể
+ Công văn xác nhận không nợ thuế
+ Giấy phép kinh doanh ( công chứng)
Do địa điểm trụ sở đã không còn hoạt động nên nội dung công văn có đề cập gửi xác nhận cho chúng tôi về địa chỉ: 33 đường số 4, khu phố 2, Hiệp Bình chánh, Thủ đức, TP. HCM.

Công ty chúng tôi đã gửi đơn bằng bưu điện vào ngày 26/03/2021. Hiện tại ngày 12/04/2021, công ty chúng tôi vẫn chưa nhận được công văn trả lời của Tổng cục hải quan Việt Nam.

Công ty chúng tôi xin hỏi là công văn của chúng tôi đã được trả lời hay chưa. Nếu chưa được trả lời thì Tổng cục hải quan xin cho biết lý do. Còn nếu tổng cục hải quan đã trả lời thì xin Tổng cục hải quan xác nhận lại đã gửi trả công văn trả lời cho công ty chúng tôi vào ngày nào và địa chỉ đã nhận công văn, hoặc số tracking bưu điện để chúng tôi có thể theo dõi

Công ty TNHH Thương mại Giáo dục Toàn cầu xin trân trọng cảm ơn.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ và phản hồi sớm từ Tổng cục Hải Quan.

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ khoản 71 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 được sửa đổi bổ sung Điều 140 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

“1. Khi có nhu cầu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế (bao gồm xác nhận số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản đã nộp khác và/hoặc số tiền thuế đã nộp ngân sách nhà nước), người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo tiêu chí quy định tại mẫu số 05 Phụ lục IIa ban hành kèm Thông tư này gửi đến cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Trường hợp nộp hồ sơ giấy, người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gửi văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo mẫu số 34/CVXNHT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này đến Tổng cục Hải quan.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị xác nhận nợ thuế, cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và thông báo cho người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kết quả xử lý như sau:

a) Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế;

b) Xác nhận chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế nêu rõ tờ khai chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế;

c) Hoàn thiện bổ sung hồ sơ để cơ quan hải quan có cơ sở xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế.”

Ngày 30/3/2021, Cục Thuế xuất nhập khẩu – Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/CV/2021 ngày 18/3/2021 của Công ty TNHH TM DV GD Toàn Cầu về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK. Ngày 1/4/2021, Cục Thuế xuất nhập khẩu -Tổng cục Hải quan có công văn số 2985/TXNK- DTQLT​ phúc đáp Công văn 01/CV/2021 trên yêu cầu Công ty TNHH TM DV GD Toàn Cầu. Ngày 16/4/2021, Cục Thuế xuất nhập khẩu đã liên hệ bộ phận văn thư Tổng cục thì thấy bì thư gửi công văn 2985/TXNK- DTQLT nêu trên đến Công ty theo địa chỉ công ty nêu tại công văn 01/CV/2021 trên và tra soát thấy ngày 13/4/2021 Công ty TNHH TM DV GD Toàn Cầu có Anh Hoàng ký nhận đã nhận công văn, số mã bưu ES156783111VN. Vì vậy, đề nghị công ty kiểm tra lại. (TCHQ gửi kèm công văn số 2985/TXNK- DTQLT).

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.