Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản vừa ban hành cơ chế khuyến khích tiêu thụ một số loại than tiêu thụ ở thị trường trong nước.

Theo đó, các loại than tiêu thụ ở thị trường trong nước được khuyến khích là than cám 3c.1 và 4a.1 nguồn của Công ty Tuyên than Cửa Ông và/ hoặc than rót qua cảng chính Cẩm Phả với mức 15.000 đồng/tấn và một số loại than khác như Than bùn của Công ty Tuyên than Hòn Gai sản xuất, một số loại than cám vùng Vàng Danh-Uông Bí-Nam Mẫu, một số loại tan cục của Công ty Than Nam Mẫu sản xuất. Mức khuyến khích trên được trừ trực tiếp trên hóa đơn bán hàng (hóa đơn GTGT) của các công ty kho vận cho khách hàng mua than.
Trước đó, tại Hội nghị tổng kết công tác điều hành sản xuất – tiêu thụ than năm 2015; giải pháp thực hiện năm 2016. Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản cho biết năm 2015, Tập đoàn đã chủ động trong chỉ đạo, điều hành linh hoạt, cân đối giữa sản xuất, tiêu thụ, phù hợp với thị trường, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong điều kiện thị trường than có sự cạnh tranh mạnh do sự tham gia nhanh chóng với khối lượng lớn của than nhập khẩu, khó khăn trong tiêu thụ và ảnh hưởng của thời tiết. Kết quả, năm 2015 TKV sản xuất 37,2 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ 35,1 triệu tấn (trong đó: xuất khẩu 1,2 triệu tấn, tiêu thụ trong nước 33,9 triệu tấn); nhập khẩu than 460 triệu tấn.
Năm 2016, Tập đoàn xây dựng kế hoạch sản xuất 39,875 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ 38 triệu tấn, trong đó xuất khẩu 1,2 triệu tấn, tiêu thụ trong nước 36,8 triệu tấn; nhập khẩu từ 1,5-2 triệu tấn than. Căn cứ kết quả thực hiện quý I/2016 và diễn biến của thị trường, Tập đoàn đã ban hành văn bản số 1526/TKV-KH ngày 07/4/2016 chỉ đạo điều hành sản xuất – tiêu thụ than 9 tháng cuối năm, tập trung điều hành tiêu thụ than cả năm 2016 không thấp hơn 37 triệu tấn.
Theo báo Công thương