Hàng phải tái xuất được hoàn thuế nếu chưa qua gia công

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với Cục Hải quan TP.HCM về đề nghị hướng dẫn xử lý thuế đối với trường hợp Công ty TNHH Nguyễn Duy NK mặt hàng phân bón sau đó đóng gói lại và XK sản phẩm.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Đầu tư gia công, Cục Hải quan TP.HCM. Ảnh: T. Hòa.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Luật thuế XK, thuế NK thì người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa XK và đã XK sản phẩm thì được hoàn thuế.

Cũng quy định về nội dung này, tại điểm c khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế là sản phẩm XK được làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất XK.

Trường hợp DN NK mặt hàng phân bón theo loại hình nhập kinh doanh, đã nộp thuế đối với hàng hóa NK sau đó đóng gói lại và XK sản phẩm nhưng sản phẩm XK không được làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất XK thì không được xem xét hoàn thuế theo quy định.

Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Luật thuế XK, thuế NK thì người nộp thuế đã nộp thuế NK nhưng hàng hóa NK phải tái xuất thì được hoàn thuế NK và không phải nộp thuế XK.

Và khoản 2 tại 19 Luật thuế XK, thuế NK quy định thì: “hàng hóa quy định tại các điểm a,b,c khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến”.

Theo đó, hàng hóa NK phải tái xuất được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

Theo báo Hải quan