Sợi “Elastomeric Filament Yarn” của Việt Nam bị Ấn Độ áp thuế chống bán phá

Ngày 24/3/2017, Tổng vụ Chống bán phá giá, chống trợ cấp Ấn Độ (DGAD) đã công bố quyết định cuối cùng vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi “Elastomeric Filament Yarn” nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam.

Vụ việc được khởi xướng điều tra từ ngày 27/1/2016. Trong đó, sản phẩm bị điều tra là mặt hàng sợi spandex có mã HS: 5404 11 00; 5402 44 00 và 5402 69 90 do Công ty Indorama Industries Ltd có đơn yêu cầu điều tra giai đoạn phá giá từ 1/10/2014 – 30/9/2015. Giai đoạn được xem xét thiệt hại là từ tháng 4/2011-3/2015 và cả giai đoạn điều tra phá giá.

DGAD xác định, đối với các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam đã tham gia nộp trả lời bản câu hỏi, hợp tác đầy đủ, biên độ bán phá giá: 1 – 10%. Đối với các doanh nghiệp khác không hợp tác đầy đủ trong vụ việc điều tra, DGAD tính toán biên độ phá giá dựa trên những thông tin có sẵn (Facts Available Basis), biên độ phá giá: 35 – 45%. Biên độ bán phá giá sản phẩm bị điều tra từ Trung Quốc là: 5 – 55%; từ Hàn Quốc là: 0 – 40%; từ Đài Loan là: 55 – 65%. Mặt khác, DGAD cũng cho rằng sản phẩm bị điều tra bán phá giá đã gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

Trong quyết định cuối cùng, DGAD đã quyết định mức thuế chống bán phá giá cụ thể áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu của Việt Nam đã tham gia nộp trả lời bản câu hỏi, hợp tác đầy đủ là 0,36 USD/kg và 2,16 USD/kg đối với các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu khác. Ngoài ra, mức thuế chống bán phá giá áp dụng đối với Trung Quốc là: 0,48  – 3,44 USD/kg; đối với Hàn Quốc là: 0 – 1,90 USD/kg; đối với Đài Loan là: 2,40 USD/kg.

Biện pháp chống bán phá giá có hiệu lực kể từ ngày đăng Công báo Chính phủ.

Theo báo Công thương