Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 15 ngày đầu năm 2023 (từ ngày 01/01 đến ngày 15/01/2023) đạt 28,26 tỷ USD, giảm nhẹ 0,8% (tương ứng giảm 237 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 12/2022.  

So với cùng kỳ năm 2022, xuất nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 1/2023 giảm 4,1% tương ứng giảm 1,22 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu tăng nhẹ 2,9%, tương ứng tăng 408 triệu USD; nhập khẩu giảm 10,6%, tương ứng giảm 1,63 tỷ USD.

Trong 15 ngày đầu năm 2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 20,19 tỷ USD, giảm 0,5% (tương ứng giảm 106 triệu USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 8,07 tỷ USD, giảm 12,1% (tương ứng giảm 1,1 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Trong kỳ 1 tháng 12 năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 735 triệu USD.

Về xuất khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 01 năm 2023 đạt gần 14,5 tỷ USD, giảm 5,3% (tương ứng giảm 812 triệu USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 12/2022.

Trị giá xuất khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 01/2023 giảm so với nửa cuối tháng 12/2022 ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 733 triệu USD, tương ứng giảm 28,5%; máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng khác giảm 359 triệu USD, tương ứng giảm 17,3%; gỗ & sản phẩm gỗ giảm 148 triệu USD, tương ứng giảm 20,2%…

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn trong 15 ngày đầu năm 2023 và cùng kỳ năm 2022

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 01/2023 đạt 10,8 tỷ USDgiảm 1,3%, tương ứng giảm 140 triệu USD so với nửa cuối tháng 12/2022 và tăng 7,4%, tương ứng tăng 747 triệu USD so với kỳ 1 tháng 01/2022, chiếm 74,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 01/2023 đạt 13,76 tỷ USD, tăng 4,4% (tương ứng tăng 575 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 12/2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 01/2023 tăng so với nửa cuối tháng 12/2022 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 1,1 tỷ USD, tương ứng tăng 39,6%; dầu thô tăng 257 triệu USD, tương ứng tăng 157,8%; xăng dầu các loại tăng 223 triệu USD, tương ứng tăng 70,2%…

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn trong 15 ngày đầu năm 2023 và cùng kỳ năm 2022

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 9,38 tỷ USD, tăng 14,3% (tương ứng tăng 1,18 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 12/2022 và giảm 8,3% (tương ứng giảm 853 triệu USD) so với nửa đầu tháng 01/2022, chiếm 68,2% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.