Hôm nay, MBF kính mời bạn đọc cùng đến với câu hỏi về hàng nhập kho ngoại quan.

Nội dung câu hỏi:

“Em vừa được thông tin là hàng nhập vào kho ngoại quan thì trong vong 2 năm kể từ ngày nhập, thì phải xuất hết ra khỏi kho ngoại quan. Nếu không sẽ bị xử phạt hành chính và HQ cho thêm 90 ngày để DN xử lý, trong vòng 90 ngày thì khách hàng phải xuất ra khỏi kho ngoại quan hay xuất bán nội địa, xuất qua nước khác.
Vậy, thông tin này em muốn hỏi là có chính xác hay không ạ? và theo thông tư nào ạ?
Nếu đúng, thì mức phạt là bao nhiêu ạ?
Em chân thành cảm ơn ạ.”

Nội dung câu trả lời:

1. Khoản 1 Điều 61 Luật Hải quan quy định: “Hàng hóa gửi kho ngoại quan được lưu giữ trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày được gửi vào kho; trường hợp có lý do chính đáng thì được Cục trưởng Cục Hải quan đang quản lý kho ngoại quan gia hạn một lần không quá 12 tháng”.

2. Việc xử lý hàng hóa tồn đọng gửi kho ngoại quan được quy định cụ thể tại Thông tư 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan, đề nghị Công ty nghiên cứu Thông tư nêu trên để hiểu rõ về việc xử lý hàng hóa quá hạn gửi kho ngoại quan theo quy định pháp luật.

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.