Khi xuất hàng đi Mỹ hoặc Canada, ngoài những việc như khai AMS và ISF hay ACI cho cả Master B/L và House B/L, các Shipper, Forwarder và Consignee còn nên lưu ý về đặc điểm quan trọng bên dưới, liên quan đến release hàng ở thị trường hai quốc gia này.
Khi MBL được update tình trạng là “release” trên hệ thống hãng tàu, nghĩa là MBL gốc đã được làm điện giao hàng thì consignee thực sự (consignee trên HBL) có thể trực tiếp đến hãng tàu lấy D/O để nhận hàng mà KHÔNG cần xuất trình HBL gốc.
Một ví dụ minh họa để các bạn có thể hiểu rõ hơn về quy trình release hàng này như sau: Công ty A là shipper ở Việt Nam xuất hàng cho Công ty B là consignee ở Mỹ, sử dụng HBL của forwarder MBF ở Vietnam. Như vậy:
Trên HBL thể hiện shipper là Company A, consignee là B
Trên MBL thể hiện shipper là MBF, consignee là IntertransUSA (đại lý của MBF ở USA).
Ban đầu, công ty Company A lấy HBL gốc thì MBF cũng phải lấy MBL gốc. Bởi vì khi MBL là ở tình trạng Surrender hay seaway bill thì mặc nhiên lô hàng này sẽ được release cho consignee thực sự là Alacu LLC.
Nguyên nhân của việc release hàng thẳng cho consignee là do khi khai AMS thì hãng tàu phải khai shipper và consignee thực sự chứ không phải những đối tượng được show trên MBL. Do đó, khi MBL được release thì hải quan Mỹ sẽ ghi nhận lô hàng này sẽ được release cho consignee thực sự là  B như ví dụ ở trên.
Do vậy, việc chúng ta cần làm là kiểm tra kỹ vấn đề thanh toán giữa shipper và consignee xem shipper còn vướng mắc gì với consignee cần giữ hàng lại hay không.
Vì theo luật release hàng ở Mỹ và Canada, một khi real consignee đã thanh toán đầy đủ cước và local charge cho hãng tàu, real consignee có thể lấy hàng mà không cần xuất trình bộ HBL gốc.
Cụ thể là: Theo Đạo luật Pomerene Act (Title 49, Section 801 ), Các HBL phát hành bởi NVOCC vào Mỹ thì phải phát hành Straight B/L (Vận đơn đích danh). Đối với B/L này không chuyển nhượng được. Chỉ cần chứng minh đúng là cnee trên B/L là nhận được hàng.
Hàng đi us muốn hold hàng thì chỉ có cách hold MBL mà thôi.
Điều này cũng có nghĩa là bộ HBL gốc lúc này không còn có giá trị như là bằng chứng để chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá nữa.
Đã từng có rất nhiều shipper cũng như forwarder gặp phải vấn đề này nên mình sưu tầm và chia sẻ chút kiến thức nêu trên để các bạn rõ hơn khi xuất hàng qua Mỹ và Canada, tránh việc kiện cáo và tranh chấp giữa các bên shipper, consignee, forwarder và hãng tàu sau này.
Một số từ viết tắt trong bài:
– AMS: Automatic Manifest System – Kê khai hải quan tự động
– ISF: Importer Security Filing – Kê khai an ninh dành cho nhà nhập khẩu
– ACI: Advance Commercial Information – Thông tin thương mại trước.