Nguyên liệu NK sản xuất hàng hóa, đã thực XK có được hoàn thuế?

Theo Cục Hải quan Bình Dương, đối với nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng hóa tiêu thụ trong nước sau đó tìm được thị trường XK và đưa số nguyên liệu, vật tư này vào sản xuất hàng hóa XK, đã thực XK, nếu trong thời hạn cho phép thì được đề nghị hoàn thuế theo quy định.

Hoạt động sản xuất hàng XK tại Công ty Eidai. Ảnh: H.Nụ

Bạn đọc hỏi: Công ty chúng tôi là DN chế xuất, sản xuất XK có NK 1 lô nguyên liệu để sản xuất và đã thông quan. Tuy nhiên do sai sót, có một sô mã hàng bên tôi khai sai loại hình là A12, sau khi xác nhận lại là E11. Vì mã loại hình là chỉ tiêu không được khai bổ sung theo thông tư 38/2015 nên DN có làm công văn xin chuyển đổi mục đích sử dụng kèm theo danh sách các mã hàng chuyển đổi và các chứng từ của lô hàng, đồng thời sửa lại tờ khai. Vậy DN chúng tôi làm như vậy có đúng không?

Về vấn đề DN hỏi, Cục Hải quan Bình Dương tư vấn như sau: Theo quy định tại Khoản 5, Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015: “Đối với hàng hóa XK, NK thuộc đối tượng không chịu thuế XK, thuế NK, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường  hoặc miễn thuế, xét miễn thuế XK, thuế NK hoặc áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, xét miễn thuế; áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư NK để gia công, sản xuất hàng hóa XK và hàng hóa tạm nhập – tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ  nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa XK, NK;chính sách thuế đối với hàng hóa XK, NK thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa XK, NK tại thời điềm đăng ký tờ khai ban đầu”

Và tại Điểm c2, Khoản 5 Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định: “Tổ chức, cá nhận NK nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa tiêu thụ trong nước sau đó tìm được thị trường XK và đưa số nguyên liệu, vật tư này vào sản xuất hàng hóa XK, đã thực XK sản phẩm (thời hạn cho phép là 2 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa NK nguyên liệu, vật tư đến ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa XK sản phẩm cuối cùng có sử dụng nguyên liệu, vật tư của tờ khai hải quan hàng hóa NK đề nghị hoàn thuế)” 

Như vậy, những quy định trên chỉ quy định việc chuyển đổi loại hình  đối với hàng hóa XK, NK thuộc đối tượng không chịu thuế XK, thuế NK, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Giá trị gia tăng, thuế Bảo vệ môi trường  hoặc miễn thuế, xét miễn thuế XK, thuế NK hoặc áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư NK để gia công, sản xuất hàng hóa XK và hàng hóa tạm nhập – tái xuất. Đối với nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng hóa tiêu thụ trong nước sau đó tìm được thị trường XK và đưa số nguyên liệu, vật tư này vào sản xuất hàng hóa XK, đã thực XK, nếu trong thời hạn cho phép thì được đề nghị hoàn thuế theo quy định.

Theo báo Hải quan