Kiến nghị tiếp tục thực hiện chuyển cửa khẩu hàng tiêu dùng tại ICD Mỹ Đình

Để đảm bảo không bị gián đoạn việc thực hiện chuyển cửa khẩu nhập đối với hàng tiêu dùng về ICD Mỹ Đình, Bộ Tài chính đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện cơ chế thí điểm chuyển cửa khẩu đối với hàng tiêu dùng nhập khẩu về cảng nội địa (ICD) Mỹ Đình.

CBCC Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội kiểm tra hàng hóa XNK.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính lên Thủ tướng Chính phủ, tính từ khi triển khai thực hiện cơ chế thí điểm chuyển cửa khẩu đối với hàng tiêu dùng nhập khẩu về cảng nội địa (ICD) Mỹ Đình đến 31-8-2016, số doanh nghiệp, tờ khai cũng như kim ngạch và số thuế thu được đều tăng mạnh. Cụ thể, năm 2014 với chỉ 32 doanh nghiệp đến làm thủ tục, trung bình 38 tờ khai/tháng thì đến năm 2015 đã có 88 doanh nghiệp với 115 tờ khai/tháng, Trong 8 tháng tính từ đầu năm 2016 đã có 226 doanh nghiệp đến làm thủ tục với 121 tờ khai/tháng. Với kim ngạch năm 2015 là 75,5 triệu USD thì trong 8 tháng tính từ đầu năm 2016 kim ngạch đã đạt đến 101,7 triệu USD. Số thuế thu nộp NSNN tăng, đến thời điểm hết tháng 8-2016 sau 2 năm triển khai cơ chế này số thuế thu được khoảng 2534,37 tỷ đồng. Kết quả của việc tạo thuận lợi này đã đem lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách Thủ đô.

Sau gần 2 năm thực hiện cơ chế chuyển khẩu hàng tiêu dùng về làm thủ tục hải quan tại ICD Mỹ Đình, với những lợi ích đạt được, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chính thức áp dụng cơ chế chuyển cửa khẩu đối với hàng tiêu dùng từ cửa khẩu nhập về ICD Mỹ Đình từ 1-1-2017.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ban hành Quy chế chuyển cửa khẩu đối với hàng tiêu dùng nhập khẩu về làm thủ tục tại ICD Mỹ Đình, Bộ Tài chính tiếp tục có công văn kiến nghị Thủ tướng Chỉnh phủ cho phép tiếp tục thực hiện cơ chế thí điểm chuyển cửa khẩu đối với hàng tiêu dùng nhập khẩu về ICD Mỹ Đình theo công văn 789/TTg-KTTH, ngày 26-5-2014 của Thủ tướng Chính phủ (theo công văn 789/TTg-KTTH, cơ chế này hết hạn vào ngày 31-12-2016).

Về việc gia hạn thực hiện thí điểm, theo Bộ Tài chính nhằm đảm bảo không bị gián đoạn việc thực hiện chuyển cửa khẩu nhập đối với hàng tiêu dùng về ICD Mỹ Đình, không gây ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp kinh doanh ICD Mỹ Đình cũng như các doanh nghiệp đang thực hiện việc chuyển cửa khẩu đối với hàng tiêu dùng nhập khẩu về ICD Mỹ Đình.

Theo Báo hải quan