Không quy định thuế suất riêng theo mục đích sử dụng hàng hóa

Trả lời Công ty TNHH Công nghiệp SUMMIT về việc thuế suất ngoài hạn ngạch đối với mặt hàng đường nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết, các Biểu thuế nhập khẩu hiện hành không quy định thuế suất riêng đối với mục đích sử dụng khác nhau của các mặt hàng đường thuộc nhóm 17.01.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: T.Trang.

Theo Tổng cục Hải quan, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính quy định thì: Nhóm 17.01 gồm “Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn”, không phân biệt mục đích sử dụng của hàng hóa.

Hiện các Biểu thuế nhập khẩu hiện hành không quy định thuế suất riêng đối với mục đích sử dụng khác nhau của các mặt hàng đường thuộc nhóm 17.01.

Vì vậy, trường hợp xác định mặt hàng thực tế nhập khẩu là “đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hoá học, ở thế rắn” thuộc nhóm 17.01, mã số 1701.99.90 thì thực hiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ.

Theo báo hải quan