Ngày 02/3/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 974/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về thủ tục nhập khẩu bao bì để đóng gói hàng hóa.

Theo đó, đối với thủ tục nhập khẩu bao bì để đóng gói hàng hóa (bao bì không chứa đựng hàng hóa bên trong), Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố như sau:

Đối với nhập khẩu bao bì để đóng gói hàng hóa nhưng trên bao bì không thể hiện bất kỳ thông tin nào, cơ quan hải quan, người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo đúng quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC).

Đối với nhập khẩu bao bì đã in sẵn một số thông tin (như nhãn hiệu, xuất xứ, hạn sử dụng,…), thực hiện như sau:

– Đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất: Người khai hải quan thực hiện thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng là bao bì đế đóng gói hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại khoản 4 Điều 54 Thông tư sổ 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC).

– Đối với nhập khẩu bao bì theo loại hình kinh doanh sản xuất: người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với bao bì nhập khẩu để đóng gói hàng hóa do chính doanh nghiệp sản xuất để xuất khẩu hoặc tiêu thụ nội địa.

Bên cạnh đó, cơ quan hải quan không thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng là bao bì nhập khẩu đã in sẵn nhãn hiệu, xuất xứ của nước ngoài (như Made in Japan, Made in USA,…).

Người khai hải quan phải sử dụng bao bì nhập khẩu theo đúng mục đích đã khai báo với cơ quan Hải quan và chịu trách nhiệm về xuất xứ của hàng hóa sản xuất tại Việt Nam được đóng trong bao bì nhập khẩu này để xuất khẩu theo đúng quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP và Thông tư số 05/2018/TT-BCT hoặc tiêu thụ nội địa.

Ngoài ra, đối với bao bì nhập khẩu là bao bì dùng để đóng gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các nội dung in trên bao bì nhập khẩu không được vi phạm quy định tại Điều 9 Nghị định số 60/2014/NĐ- CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ.

Khi làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng bao bì nhập khẩu, trường hợp phát hiện có dấu hiệu nghi vấn lợi dụng việc nhập khẩu bao bì để đóng gói hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam hoặc hàng giả để xuất khẩu hoặc tiêu thụ nội địa thì các đơn vị chuyển thông tin cho bộ phận kiểm tra sau thông quan để thực hiện kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp và xử lý theo quy định.

Công văn này thay thế công văn số 5441/TCHQ-GSQL ngày 31/10/2011 và công văn số 11171/TCHQ-GSQL ngày 15/9/2014 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về nhập khẩu bao bì để đóng gói hàng hóa.