Trong khuôn khổ dự án Tạo thuận lợi thương mại, từ ngày 27/9 đến ngày 01/10/2021 Tổng cục Hải quan phối hợp với dự án Tạo thuận lợi thương mại (TFP) tổ chức Hội nghị trực tuyến đào tạo, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm về hoạt động xác định trọng điểm cho hàng hoá xuất nhập khẩu tuyến đường biển và đường bộ nhằm nâng cao nhận thức, trình độ của các cán bộ, công chức hải quan về công tác xác định trọng điểm.

Hội nghị do Cục Quản lý rủi ro chủ trì, phối hợp với dự án TFP tổ chức với sự tham gia của gần 70 cán bộ công chức hải quan trong Ngành gồm một số đơn vị thuộc Tổng cục và một số Cục Hải quan có hoạt động xuất nhập khẩu lớn tại cảng biển và đường bộ.

Nội dung xuyên suốt của đợt tập huấn về công tác quản lý rủi ro và xác định trọng điểm, cụ thể đi sâu vào các nội dung: tầm quan trọng của việc hiểu và nắm vững các khâu của chuỗi cung ứng trong thương mại quốc tế; ma trận xác định rủi ro hỗ trợ phân tích xác định trọng điểm; thu thập thông tin và xây dựng hồ sơ rủi ro trong hoạt động quản lý rủi ro; phân tích, xác định các tiêu chí rủi ro trước, trong và sau khi hàng đến cảng; quy trình xây dựng hồ sơ rủi ro; kinh nghiệm của Hải quan Canada và Hoa Kỳ áp dụng quản lý rủi ro; kiến thức bộ trợ trong công tác quản lý rủi ro của hải quan về đường biển: kiến thức về container, kỹ thuật dò đường đi container, thủ đoạn lợi dụng container để buôn lậu và vận chuyển hàng cấm, kỹ thuật kiểm tra container…

Hội nghị đã giúp các thành viên tham hiểu, tiếp thu và nắm bắt được các nội dung về lý thuyết quản lý rủi ro và xác định trọng điểm theo chuẩn WCO và kinh nghiệm của Hải quan Canada và Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, là kinh nghiệm quý báu để nghiên cứu áp dụng cho phù hợp với tình hình thực tế của Hải quan Việt Nam.

Công tác xác định trọng điểm là một trong những biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quan trọng của công tác quản lý rủi ro, nhằm đảm bảo yêu cầu tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời vẫn kiểm soát chặt chẽ các rủi ro, nguy cơ vi phạm pháp luật hải quan. Do đó, việc đào tạo nâng cao nhận thức, trình độ của các cán bộ, công chức hải quan về công tác xác định trọng điểm hết sức cần thiết, đúng thời điểm, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay cơ quan Hải quan đang đẩy mạnh triển khai công tác xác định trọng điểm trên cả ba tuyến: đường biển, đường bộ, đường không theo Quyết định 1371/QĐ-TCHQ ngày 12/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Theo Cục Quản lý rủi ro, trong thời gian tới Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp với dự án TFP tăng cường các hoạt động đào tạo về công tác quản lý rủi ro cụ thể đào tạo nâng cao năng lực xác định trọng điểm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tuyến đường bộ, kiểm soát rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đường hàng không (hàng hóa tại kho hàng không, hàng hóa xuất nhập khẩu qua dịch vụ chuyển phát nhanh, bưu chính quốc tế…