Hải Phòng: 48 doanh nghiệp không được mang hàng XNK về bảo quản

Cục Hải quan Hải Phòng vừa đưa vào danh sách 48 doanh nghiệp vi phạm liên quan đến công tác quản lý chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu không được đưa hàng về bảo quản.

Trong đó có 13 doanh nghiệp chậm nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành bị lập biên bản vi phạm hành chính, không được đưa hàng về bảo quản trong thời gian 6 tháng.

Ngoài ra, có 35 doanh nghiệp được cho mang hàng về bảo quản đã có hành vi vi phạm chính sách quản lý hải quan đối với hàng hóa được mang về bảo quản chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành (chờ thông quan). Thời hạn không được mang hàng về bảo quản với 35 doanh nghiệp này cũng trong vòng 6 tháng.

Theo quy định tại Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC, quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, nếu vi phạm quy định đưa hàng về bảo quản, ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, người khai hải quan không được mang hàng về bảo quản trong thời hạn 6 tháng hoặc 1 năm.

Trong đó, doanh nghiệp không được mang hàng về bảo quản trong thời gian 1 năm nếu bị xử phạt về hành vi tự ý phá dỡ niêm phong; tráo đổi hàng hóa, tự ý đưa hàng hóa ra lưu thông, sử dụng; bảo quản hàng hóa không đúng địa điểm đăng ký với cơ quan hải quan.

Trường hợp không được mang hàng về bảo quản trong thời gian 6 tháng nếu vi phạm quy định về thời hạn nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành quy định tại điểm a khoản 6 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Theo Báo hải quan