Với những thay đổi quan trọng do cơ quan Hải quan Canada thực hiện, các lô hàng được vận chuyển đến Canada (theo bất kỳ phương thức nào) sẽ yêu cầu sự cẩn trọng hơn nữa và chia sẻ thông tin trước khi xếp hàng tại Cảng / Sân bay xuất phát.

Thông tin liên quan đến các bên trên HBL / HAWB và một số dữ liệu khác sẽ được MBF yêu cầu theo khung thời gian quy định của Hải quan.

Điều này là cần thiết để tránh sự chậm trễ / tiền phạt của cơ quan chức năng khi đến Cảng / Sân bay Canada.

MBF ở đây để hỗ trợ các Đối tác của chúng tôi làm quen với quy định này và hiểu tác động của những thay đổi này. Dưới đây là một số câu trả lời cho một số câu hỏi rất chung chung mà các đối tác MBF của chúng tôi có thể có sẽ hỗ trợ việc hiểu quy định mới này:

E-Manifest là gì?

eManifest là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả việc truyền tải thông tin hàng hóa bằng điện tử tiên tiến tới các quan chức hải quan trước khi lô hàng đến biên giới của Canada.

Các quan chức Hải quan Canada sử dụng dữ liệu eManifest để xác định khả năng được chấp nhận và đánh giá mức độ rủi ro liên quan đến việc di chuyển hàng hóa.

Tại Canada, các nhà vận chuyển được yêu cầu gửi thông tin vận chuyển và hàng hóa điện tử tiên tiến (dữ liệu eManifest) cho các quan chức hải quan như một phần của quy trình xuất / nhập khẩu.

EHBL là gì và ai gửi eHBL?

Các thuật ngữ eHBL và eManifest có thể được sử dụng thay thế cho nhau ở Canada, nhưng cụ thể hơn eHBL là một phần của chương trình eManifest tổng thể và eHBL đề cập đến dữ liệu thường được tìm thấy trên hóa đơn của nhà cung cấp dịch vụ vận tải thông thường (NVOCC) của nhà giao nhận vận tải / phi tàu.

Dữ liệu này phải được truyền trong các mốc thời gian cụ thể đến cơ quan Hải quan Canada được gọi là CBSA (Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada).

Các nhà giao nhận hàng hóa, chẳng hạn như MBF, những người đã đăng ký với Mã giao nhận hàng hóa được ủy quyền của Hải quan Canada có thể gửi dữ liệu eHBL dữ liệu cho Hải quan Canada. Đại diện MBF tại địa phương của bạn sẽ có thể hỗ trợ và hướng dẫn bạn tập dữ liệu cần thiết để gửi cùng với khung thời gian cần thiết cho những thông tin đó.

Chúng tôi đã nộp ACI Canada cho các Hãng vận chuyển cho các chuyến hàng của chúng tôi đến Canada trong nhiều năm.

EManifest / eHBL khác nhau như thế nào?

• eManifest là phiên bản nâng cao của việc nộp dữ liệu ACI và điểm khác biệt chính là – việc gửi dữ liệu eManifest (trong hầu hết các trường hợp) thuộc về Canadian Forwarder được liệt kê trên MAWB / MBL. Đây là một sự thay đổi đáng kể so với việc nộp đơn ACI (trong hầu hết các trường hợp) được thực hiện bởi người vận chuyển chính thay mặt người giao nhận đấu thầu hàng hóa. • eManifest yêu cầu thông tin bổ sung phải được cung cấp cho cơ quan Hải quan của Canada trước khi khởi hành / bốc hàng tại nơi xuất phát.

• eManifest nhằm mục đích làm cho quy trình thông quan của Hải quan Canada được liền mạch và cho phép Hải quan không chỉ xem xét rủi ro đối với hàng hóa nhập khẩu mà còn tích hợp quy trình thông quan của những hàng hóa này khi hàng đến. Nó hiệu quả hơn và sẽ đẩy nhanh quá trình thông quan sau khi hàng hóa thực sự đến Canada.

• Với sự thay đổi trong việc truyền dữ liệu này từ Người vận chuyển đến người giao nhận Canada, bạn sẽ cần thảo luận về việc vận chuyển lô hàng của mình với đại diện của MBF trước khi tiếp tục.

Khi nào tôi nên cung cấp dữ liệu eManifest / eHBL cho đại diện của MBF?

Để đáp ứng các yêu cầu gửi Hải quan đối với eHBL, chúng tôi yêu cầu thông tin HBL / HAWB được gửi đến Hải quan Canada 72 giờ trước khi xếp hàng đối với Vận tải biển và 48 giờ trước khi khởi hành đối với Đường hàng không. Để tạo điều kiện dễ dàng truyền tải, trong những tuần tới, MBF sẽ chia sẻ với các đối tác của chúng tôi danh sách các yếu tố dữ liệu bắt buộc / biểu mẫu dễ điền để nắm bắt mọi thứ cần thiết để tuân thủ việc nộp đơn eHBL.

Khi nào eHBL / eManifest có hiệu lực?

• Ngày 1 tháng 11 năm 2020: Giai đoạn thử nghiệm. Đại lý của MBF đã tham gia bằng cách gửi dữ liệu eHBL sau khi nhận được chi tiết booking.

• Ngày 4 tháng 1 năm 2021: Ngày 4 tháng 6 năm 2021 Mọi lô hàng không tuân thủ sẽ bị báo cáo, nhưng MBF sẽ bị phạt $ 0,00.

• Ngày 4 tháng 7 năm 2021: Các hình phạt bằng tiền sẽ được ban hành cho các Forwarder nếu nộp chậm, thiếu hoặc không chính xác dữ liệu eHBL.