Doanh nghiệp thắc mắc về phí CIC

Liên quan đến việc thu phí CIC- phụ phí cân bằng vỏ container, Công ty TNHH giao nhận hàng hóa HL Hà Nội vừa có công văn gửi Tổng cục Hải quan xem xét việc trùng 2 lần thuế GTGT phí CIC cho cùng một lô hàng. Tổng cục Hải quan đã có công văn trả lời về vấn đề này.

Việc thu thuế GTGT phí CIC thuộc chức năng, thẩm quyền quản lý của cơ quan thuế nội địa.

Phân tích về việc cộng phí CIC, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT- BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này.

Tại Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTÇ cũng quy định, trị giá giao dịch là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì chỉ điều chỉnh cộng nếu đáp ứng các điều kiện sau: Do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán; Phải liên quan đến hàng hóa NK; Có số liệu khách quan, định lượng được, phù hợp với các chứng từ có liên quan.

Đối chiếu với quy định nêu trên và nội dung trình bày của Công ty tại công văn gửi tới Tổng cục Hải quan thì khoản phí CIC là khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan.

Riêng về việc thu thuế GTGT phụ phí mất cân bằng vỏ Container của hàng tàu khi phát lệnh cho Công ty TNHH giao nhận hàng hóa HL Hà Nội, Tổng cục Hải quan cho biết, vấn đề này thuộc chức năng, thẩm quyền quản lý của cơ quan thuế nội địa. Do đó, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế nội địa để được hướng dẫn cụ thể.

Theo báo Hải quan