Nội dung câu hỏi:

Kính Gửi:CƠ QUAN HẢI QUAN VIỆT NAM

Bên công ty chúng tôi là đơn vị sản xuất và thương mại thiết bị cơ khí, máy cơ khí.
Khách hàng bên công ty chúng tôi đang có nhu cầu nhập máy xử lý rác thải nguy hại, cụ thể là máy nghiền ắc qui chì ( máy mới 100%)
Tôi muốn hỏi khi nếu công ty chung tôi nhập thiết bị này về rồi bán sang đơn vị thứ 2, khi đó điều kiện để thông quan cũng như điều kiện để được phép kinh doanh thương mại loại máy này, bên công ty chúng tôi phải đáp ứng yêu cầu gì, cần qua các bước thực hiện ra sao rất mong quý cơ quan tư vấn.

Trân trọng cảm ơn !

Nội dung câu trả lời:

​Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

Do Công ty không trình bày cụ thể về loại hình doanh nghiệp, mã số hàng hóa dự kiến sẽ nhập khẩu, mục đích nhập khẩu, hình thức cụ thể của hợp đồng mua bán ba bên… nên chúng tôi chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, Công ty có thể tham khảo các thông tin sau:

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Luật Quản lý ngoại thương số 05/2018/QH14 và Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Căn cứ quy định tại mục II Phụ lục I và Phụ lục III Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương thì máy nghiền ắc qui chì mới 100% không thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu và không thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện.

Thủ tục nhập khẩu máy nghiền ắc qui chì mới 100% thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/3/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, đối chiếu với các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.

Trân trọng!