Cục Thuế XNK, Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu và Vụ Hợp tác quốc tế triển khai nhiệm vụ năm 2017

(HQ Online)- Ngày 18-1, Cục Thuế XNK, Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu và Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh ph
át biểu chỉ đạo.

* Ngày 18-1-2017, Cục Cục Thuế XNK tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Thuế XNK Lưu Mạnh Tưởng cho biết: Năm 2016 Cục Thuế XNK đã chủ động triển khai công tác trọng tâm, tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, đề xuất một số giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, hiện đại hoá quản lý thu nộp thuế, xây dựng các đề án được giao… Hoàn thành 100% các Đề án trình Quốc Hội, trình Chính phủ, trình Bộ và trình Tổng cục Hải quan.

Đặc biệt, trong vai trò dự toán tổng hợp, điều hành công tác thu NSNN của ngành Hải quan, Cục Thuế XNK đã đẩy mạnh công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu qua tham vấn giá, xác định trị giá, xác định mã số tính thuế. Tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành để ngăn ngừa, kiểm tra, phát hiện các hành vi gian lận thương mại qua xuất xứ hàng hóa, xác định trọng tâm, trọng điểm các mặt hàng có dấu hiệu kim ngạch bất thường, thuế suất cao.

Tiếp tục triển khai mở rộng kết nối với các ngân hàng thương mại để tạo thuận lợi tối đa cho việc thu và nộp thuế, hoàn thiện triển khai mở rộng cổng thanh toán điện tử, nâng cấp hệ thống sử dụng bảng kê điện tử có gắn chữ kỹ số, nâng cấp hệ thống trao đổi thông tin với Ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước.

Cùng với đó, Cục Thuế XNK đã bán sát và chỉ đạo các Cục Hải quan địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN, đổi mới công tác phân loại và xác định trị giá hàng hóa.

Để tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ  thu NSNN năm 2017 đã được Quốc hội thông qua là 285.000 tỷ đồng và chỉ tiêu phấn đấu do Bộ Tài chính giao là 290.000 tỷ đồng hoàn thành các đề án, khắc phục các tồn tại trong thời gian qua, năm 2017, Cục Thuế XNK tập trung triển khai các giải pháp:

Tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo toàn ngành thực hiện nhiệm vụ thu Ngân sách năm 2017 bằng các giải pháp: tạo điều kiện tối đa cho DN tham gia hoạt động XNK; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngành, các doanh nghiệp XNK lớn, Cục Hải quan các địa phương để nắm thông tin về hoạt động của DN: kim ngạch XNK, địa bàn. Chủ động tìm kiếm, cập nhật các thông tin về chế độ, chính sách tác động đến số thu nộp NSNN; liên hệ với các tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp đầu mối chuyên xuất nhập khẩu các mặt hàng có thuế suất cao như ô tô, xe máy, linh kiện ô tô, xe máy, xăng dầu… để tìm hiểu, nắm bắt, về kế hoạch thực hiện kim ngạch XNK và nơi làm thủ tục hải quan. Nắm bắt các Dự án đầu tư lớn (tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện,…) tại các địa bàn làm cơ sở đánh giá khả năng thu của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác phân loại, xác định mức thuế, công tác trị giá tính thuế, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý giá tính thuế, tổ chức thực hiện chính sách chế độ giá tính thuế, thay đổi phương pháp quản lý nợ, kế toán thuế…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Cục Thuế XNK đã đạt được trong năm 2016 trên các mặt công tác: Cục Thuế XNK đã làm tốt công tác hướng dẫn, hỗ trợ cho hải quan địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN; Tích cực tháo gỡ những khó khăn cho DN và đã đảm bảo được sự ổn định của đơn vị và có những cách thức giải quyết công việc gắn sát với thực tế hoạt động…

Triển khai các nhiệm vụ năm 2017, theo Phó Tổng cục trưởng, để hoàn thành được chỉ tiêu 285.000 tỷ đồng và chỉ tiêu phấn đấu do Bộ Tài chính giao là 290.000 tỷ đồng là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, Cục Thuế XNK cần phải nỗ lực ngay từ những ngày đầu. Trong đó cần phải tập trung vào công tác xây dựng văn bản và phấn đấu đẩy nhanh thời gian giải quyết các vướng mắc.

Cục cần làm tốt hơn nữa vai trò của kiểm tra, hướng dẫn hỗ trợ hải quan địa phương trong công tác thu thuế XNK. Làm tốt điều này Cục phải nắm được tình tình thực tế tại địa phương, từ đó có những hướng dẫn sát với thực tế hoạt động tại địa phương.

Một yêu cầu nữa là Phó Tổng cục trưởng đặt ra với Cục Thuế XNK là phối hợp tốt hơn nữa với các đơn vị vụ, cục và cần phải đặc biệt quan tâm đến hiện đại hóa trong lĩnh vực quản lý thuế để quản lý mạch lạc hơn, theo dõi hồ sơ, công việc hợp lý hơn.

* Chiều ngày 18-1, Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Anh Tài cho biết, năm 2016, đơn vị đã nỗ lực để thực hiện các đề án được giao chủ trì theo kế hoạch và các đề án xuất phát tư yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; tổ chức hội nghị tổng kết công tác hợp tác và hội nhập quốc tế của Hải quan Việt Nam và xác định các định hướng ưu tiên và kế hoạch hợp tác và hội nhập giai đoạn 2016-2020.

Trong công tác đàm phán, Vụ Hợp tác quốc tế đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ quản để kịp thời hoàn tất các nội dung liên quan đến các cam kết trong lĩnh vực hải quan. Tiếp tục tham mưu kịp thời và đáp ứng yêu cầu của Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc trong việc thực hiện các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế đặc biệt là các hoạt động hợp tác tạo thuận lợi thương mại.

Hoàn thành thủ tục ký Nghị định thư số 2 về chỉ định các cặp cửa khẩu tại biên giới và tiếp tục hoàn thiện bộ hồ sơ của Chính phủ trình Ủy ban thường vụ quốc hội về xin ý kiến đối với nội dung bảo lãnh hàng hóa quá cảnh chưa được pháp luật quốc gia quy định để chính phủ có cơ sở pháp lý vững chắc phê duyệt Nghị định thư số 7 về hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN của Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh.

Năm 2016, đơn vị cũng chuẩn bị nội dung và tham gia các phiên họp của Tiểu ban Thủ tục Hải quan (SCCP) tại Peru nhằm chuẩn bị nội dung cho APEC Việt Nam 2017. Theo đó, đơn vị đã tham mưu cho Tổng cục Hải quan xây dựng các kịch bản nội dung và chương trình, kế hoạch hành động phục vụ cho Hội nghị APEC 2017- Việt Nam.

Bước sang năm 2017, đơn vị triển khai và điều phối việc thực hiện có hiệu quả kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020 đảm bảo các hoạt động đi vào thực chất và gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành; tổ chức các hội nghị, sự kiện trong khuôn khổ APEC 2017 đặc biệt là 2 hội nghị  SCCP 1 và SCCP 2 tại Nha Trang và TP. Hồ Chí Minh; triển khai đàm phán và thực hiện các thủ tục để có thể ký kết các thỏa thuận quốc tế, điều ước quốc tế như Hiệp định về hợp tác hải quan với Sri-lan-ka, Ka-zac-stan, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Myanmar, Campuchia. Đồng thời, đẩu mạnh các hoạt động hợp tác đa phương, song phương theo thứ tự ưu tiên…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh ghi nhận những kết quả mà Vụ Hợp tác quốc tế đã đạt được trong năm qua. Tuy nhiên, Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh cho rằng, thời gian tới, Vụ Hợp tác quốc tế cần chủ động hơn trong việc hợp tác song phương các nước láng giềng và các nước thuộc khối ASEAN. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hoạt động quốc tế của các đơn vị trong ngành. Đưa hoạt động của các dự án về đào tạo, kiểm soát… phục vụ công tác hiện đại hóa của Ngành đi vào chiều sâu; trợ giúp các đơn vị trong công tác đối ngoại của ngành về các công tác nghiệp vụ…

Đặc biệt, năm 2017, trong khuôn khổ APEC 2017, Vụ Hợp tác quốc tế cần phải tập trung lực lượng để hoàn thành nhiệm vụ, phối hợp tổ chức thành công các hội nghị và sự kiện trong khuôn khổ APEC 2017; tích cực tham gia xây dựng chính sách liên quan đến cam kết quốc tế để văn bản đạt kết quả cao; kêu gọi các dự án đầu tư của quốc tế góp phần vào công tác cải cách hiện đại hóa ngành Hải quan…

* Ngày 18-1, Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Theo Cục Hải quan BR-VT, trong năm 2016, nền kinh tế thế giới vẫn còn nhiều biến động, tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng không nhỏ tới việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, đặc biệt là nhiệm vụ thu ngân sách. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, ngay từ đầu năm, đơn vị đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; Tăng cường cải cách hành chính, hiện đại hóa Hải quan, thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; Xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại; Hiện đại hóa cơ cở vật chất; Phát triển các phong trào đoàn thể trong đơn vị.

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị và và sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo địa phương, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan BR-VT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2016. Trong đó có  nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất là thu ngân sách, thu vượt chỉ tiêu phấn đấu được Bộ Tài chính giao, góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách của ngành Hải quan. Tính đến 31-12-2016, số thu của Cục Hải quan Br-VT đạt 16.498 tỷ đồng đạt 101,8% so với chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách năm 2016.

Bên cạnh nỗ lực về thu ngân sách, công tác chống thất thu của Cục Hải quan BR-VT cũng đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Trong đó, nổi bật là hoạt động kiểm tra sau thông quan với  23 cuộc kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan,45 cuộc kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp (vượt 28% so với chỉ tiêu được giao).  Tổng số tiền thu được từ công tác KTSTQ tính đến 31-12-2016 là 127 tỷ đồng, đạt 354% so chỉ tiêu thu Tổng cục Hải quan giao, tăng 246% so với năm 2015.

Trong năm 2017, dự kiến tình hình thu ngân sách của đơn vị vẫn bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự sụt giảm của giá dầu thô, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Cục Hải quan BR-VT cho biết sẽ triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện đồng bộ các giải pháp về thu ngân sách, tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình hiện đại hóa hải quan; ứng dụng có hiệu quả hệ thống thông  tin quản lí rủi ro, phối kết hợp với các lực lượng thực hiện hiệu quả công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại; xây dựng lực lượng; phát huy phong trào đoàn thể.

Phát biểu tại hội nghị, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Cục Hải quan BR-VT trong việc hoàn thành xuất sắc các mặt công tác trong năm 2016, đặc biệt là việc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phấn đấu về thu ngân sách trong tình hình thu có nhiều khó khăn.

Theo Phó tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình, trong năm 2017  bên cạnh việc tiếp thu và thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại hội nghị, Cục Hải quan BR-VT cần tiếp tục thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu đồng thời đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát hải quan theo đúng quy định pháp luật và thông lệ quốc tế. Theo đó, Cục Hải quan BR-VT cần xây dựng các kế hoạch cụ thể, chủ động bám sát kế hoạch của lãnh đạo tỉnh BR-VT, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan để triển khai phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt là việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia và kiểm tra chuyên ngành…

Bên cạnh đó Cục Hải quan BR-VT tập trung triển khai  các giải pháp chống thất thu, động viên doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 2017 là 17.350 tỉ đồng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cả trước, trong và sau thông quan; xây dựng các kế hoạch chuyên đề về chống buôn lậu liên quan đến việc kiểm soát hàng hóa quá cảnh, trung chuyển vận chuyển độc lập từ khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải để có kế hoạch phối hợp với các lực lượng chống buôn lậu…/.

Theo báo Hải quan