Airbus-A320

Airbus A320  (Photo:Airbus)

 

CEVA Logistics sẽ chịu trách nhiệm dây chuyền cung ứng sản xuất cho dòng máy bay A320A330 và A350.

Công ty giao nhận sẽ thay mặt Airbus điều hành logistics cung ứng sản xuất tại nhiều nhà máy với tổng diện tích là 58.631 m2.

Trong số các dịch vụ sẽ được cung cấp bao gồm vận chuyển hàng đến, chuyển hàng đi / lưu kho, chọn và chuẩn bị hàng, thị trường, vận chuyển nội bộ, giao hàng đến điểm sử dụng, trả hàng, xử lý rỗng và chuyển đi.

Công ty giao nhận cho biết việc quản lý hợp đồng phụ tùng và linh kiện cho Airbus giành được trong năm 2020 là chìa khóa để được trao hợp đồng mới này.

Giám đốc điều hành Mathieu Friedberg cho biết: “Năng lực và cam kết của CEVA trong lĩnh vực logistics hàng không vũ trụ một lần nữa đã được Airbus công nhận với việc trao hợp đồng mới này. Hai công ty của chúng tôi đã hợp tác thành công trước đây trong các dự án khác, gần đây nhất là tại Hamburg về hợp đồng phụ tùng và linh kiện.”

CEVA đã tiếp nhận đội ngũ nhân viên hiện có tại các địa điểm ở Hamburg theo các quy định về Chuyển giao cam kết bảo vệ việc làm (TUPE – Transfer of Undertakings ̣̣Protection of Employment).