5 mặt hàng xuất khẩu tỷ USD chỉ sau 1 tháng

Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tháng 1/2017 đạt 14,34 tỷ USD, giảm mạnh so với cùng kỳ. Trong đó 10 nhóm hàng chủ yếu đạt 10,44 tỷ USD, chiếm 72,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. 

Xuất khẩu gạo tiếp tục u ám trong tháng đầu năm.

Xuất khẩu gạo tiếp tục u ám trong tháng đầu năm.

Trong đó, 5 mặt hàng lớn nhất đã vượt kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD ngay trong tháng đầu năm 2017.

Điện thoại các loại và linh kiện

Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đầu tiên của năm đạt kim ngạch gần 2,33 tỷ USD, giảm 13,4% so với tháng 12/2016 và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Điện thoại và linh kiện chủ yếu được xuất khẩu đến các thị trường: Hàn Quốc với 230 triệu USD, tăng 73,4% so với cùng kỳ năm trước; Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất đạt 228 triệu USD, giảm 37,4%; Hoa Kỳ đạt 2016 triệu USD, giảm 8,5%; …

Hàng dệt may

Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 1/2017 đạt gần 2,16 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ và giảm 6,1% so với tháng 12/2016.

thị trường nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam dẫn đầu vẫn là thị trường Hoa Kỳ với kim ngạch gần 1,08 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là thị trường Nhật Bản với kim ngạch 253 triệu USD, tăng 1,8%; thị trường Hàn Quốc với kim ngạch 215 triệu USD, tăng 18,1%; …

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

Xuất khẩu nhóm hàng này tiếp tục tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm trước ( tăng 18,7%), đạt trị giá hơn 1,5 tỷ USD nhưng giảm 19,3% so với tháng 12/2016.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng đầu năm 2017 chủ yếu được xuất khẩu đến các thị trường Trung Quốc với kim ngạch 365 triệu USD, tăng 1,12 lần so với cùng kỳ năm trước; thị trường EU đạt 300 triệu USD, giảm 17,7%; Hoa Kỳ đạt 163 triệu USD, giảm 9,7%; …

Giầy dép các loại

Xuất khẩu giầy dép các loại trong tháng đầu năm 2017 đạt mức gần 1,17 tỷ USD, giảm 12,5% so với tháng trước và giảm 4,8% so với cùng kỳ.

Trong tháng đầu năm 2017 giầy dép các loại chủ yếu được xuất đến các thị trường: thị trường EU đạt 407 triệu USD, giảm 5,9% so với cùng kỳ; Hoa Kỳ với kim ngạch 379 triệu USD, giảm 3,3%; thị trường Trung Quốc đạt 77 triệu USD, giảm 6,9%; …

Xuất khẩu hàng nông sản

Nhóm hàng nông sản (rau quả, hạt điều, cà phê, chè, hạt tiêu, gạo, sắn và các sản phẩm từ sắn, cao su) xuất khẩu trong tháng đầu năm 2017 đạt gần 1,18 tỷ USD, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng giảm …triệu USD.

Trong đó, hàng rau quả tăng đạt kim ngạch 233 triệu USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ. Mặt hàng này chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với 174 triệu USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là Hoa Kỳ với 8 triệu USD, tăng 5,1%; Nhật Bản 6 triệu USD, tăng 26,4%; …

Xuất khẩu cà phê trong tháng đạt 140 nghìn tấn, trị giá 317 triệu USD, giảm 20,5% về lượng nhưng tăng 3,5% về trị giá. Cà phê trong tháng 1/2017 chủ yếu được xuất khẩu sang EU (28 nước) với 152 triệu USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước; sang Hoa Kỳ với 47 triệu USD, tăng 20,3%; …

Xuất khẩu Cao su trong tháng đạt 94 nghìn tấn, trị giá 181 triệu USD,  chỉ tăng 1,7% về lượng nhưng đã tăng 73,4% về giá so với cùng kỳ năm trước. Cao su chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc với 127 triệu USD, tăng 131,4% so với cùng kỳ; sang Malaysia đạt 8 triệu USD, tăng 39%; …

Một số nhóm hàng nông sản giảm so với cùng kỳ là hạt điều giảm tới 27,8%; chè giảm 20%; hạt tiêu giảm 31%; gạo giảm 33,8%; sắn giảm 43,7%.

Theo báo VnEconomy