4 lưu ý đối với doanh nghiệp xuất, nhập khẩu

Thời gian qua, không ít DN XK bị lừa đảo trong giao dịch thương mại quốc tế. Gần đây nhất, một số DN XK thủy sản có nguy cơ mất hàng trăm nghìn USD với khách hàng ECHOPACK INC – đại diện bởi người có tên Jason Brown, địa chỉ tại: 5084 Francois, Cusson Lachine, Quebec (Canada). Để giảm thiểu các rủi ro trong giao dịch thương mại quốc tế, Cục Xuất nhập khẩu có 4 lưu ý đối với DN kinh doanh xuất nhập khẩu khi giao dịch với khách hàng:

1. Ưu tiên hàng đầu tìm hiểu thị trường, kiểm tra đánh giá, xếp hạng rủi ro tín dụng, kinh doanh của các đối tác nước ngoài, đặc biệt các đối tác với giao dịch, đối tác tìm được qua kênh trung gian. Việc thực hiện thẩm tra có thể qua các nguồn tin công khai, mua dịch vụ từ các công ty chuyên cung cấp dịch vụ thẩm tra (các tổ chức cung cấp thông tin uy tín hay Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam CIC – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), qua kênh của hiệp hội tại các nước nhập khẩu, cơ quan đại diện ngoại giao, Thương vụ và Chi nhánh Thương vụ tại nước nhập khẩu…

2. Trong hợp đồng mua bán, DN cần quy định chặt chẽ các điều khoản bảo vệ quyền lợi của mình (đặc biệt là điều khoản về cơ quan giải quyết tranh chấp, khiếu nại), tránh các trường hợp bất lợi cho DN khi phát sinh tranh chấp.

3. Đối với khâu thanh toán, DN lưu ý tìm hiểu nguyên tắc, thông lệ quốc tế để nắm rõ vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan, qua đó xem xét lựa chọn các phương thức và điều kiện thanh toán hợp lý, bảo đảm lợi ích cho DN.

4. Trong quá trình thực hiện giao dịch, DN có thể cân nhắc sử dụng các dịch vụ của ngân hàng (xác nhận thư tín dụng, chiết khấu miễn truy đòi, bao thanh toán XK…) để có thêm sự bảo đảm cho khả năng đòi tiền từ phía ngân hàng cung cấp dịch vụ, cũng như hỗ trợ DN tìm hiểu, đánh giá các thông tin về đối tác nhập khẩu, đơn vị phát hành thư tín dụng.

Nguồn: Báo Công Thương