242 thủ tục hành chính/chính sách quản lý đối với hàng hóa XNK

Theo kết quả đợt rà soát các quy định về chính sách quản lý đối với hàng hóa XNK do Tổng cục Hải quan tổ chức mới đây, đến nay bộ thủ tục hành chính/chính sách quản lý có điều chỉnh đến hoạt động XNK bao gồm 242 thủ tục.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh
Ông Ngô Minh Hải – Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan cho biết, công tác rà soát chính sách liên quan đến quản lý chuyên ngành đã được Tổng cục Hải quan thực hiện trong suốt thời gian qua. Đặc biệt trong 4 năm qua, từ khi triển khai chỉ đạo của Chính phủ tại Quyết định 2026/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK và các Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ.

Có thể thấy công tác rà soát thủ tục hành chính về chính sách quản lý với hàng hóa XNK có vai trò quan trọng trong cải cách hành chính. Qua rà soát, cơ quan Hải quan đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành liên quan sửa đổi nhiều thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hơn, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, thông quan hàng hóa.

Vừa qua Tổng cục Hải quan đã tổ chức đợt rà soát tập trung nhằm rà soát các quy định về chính sách quản lý đối với hàng hóa XNK. Kết thúc đợt làm việc, nhóm rà soát đã hoàn thành việc tổng hợp bộ thủ tục hành chính/chính sách quản lý có điều chỉnh đến hoạt động XNK bao gồm 242 thủ tục hành chính/chính sách quản lý.

Nhằm hoàn thiện việc mã hóa chính sách quản lý đối với hàng hóa XNK để đồng bộ thông tin giấy phép từ Cổng thông tin một cửa quốc gia sang Hệ thống VNACCS/VCIS, đảm bảo thực hiện đầy đủ yêu cầu quản lý nhà nước đối với hàng hóa XNK thuộc diện quản lý chuyên ngành và kiểm tra chuyên ngành. Sắp tới, Tổng cục Hải quan sẽ mã hóa toàn bộ 242 chính sách/thủ tục hành chính đã rà soát để đưa vào hệ thống VNACCS/VCIS.

Việc mã hóa phải đảm bảo sự tương thích với các thủ tục đã được triển khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và các tiêu chí/yêu cầu của hệ thống VNACCS/VCIS nhằm đảm bảo mục tiêu đồng bộ thông tin giấy phép từ Cổng thông tin một cửa quốc gia sang Hệ thống VNACCS/VCIS.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan sẽ rà soát và áp mã số HS đối với các Danh mục hàng hóa/hàng hóa bị điều chỉnh bởi các thủ tục/chính sách. Đối với mỗi Danh mục phải xác định được toàn bộ các tên hàng kèm theo mã số HS phù hợp với Danh mục hàng hóa XNK hiện hành. Kết quả cuối cùng là mỗi dòng hàng kèm mã số HS sẽ đi kèm một hoặc nhiều “mã chính sách” hoặc “mã thủ tục” tương ứng.

Theo báo Hải quan