Xuất hiện 3 nhóm hàng xuất khẩu hơn 10 tỷ USD

Đây là thông tin đáng chú ý về hoạt động XNK của cả nước vừa được Tổng cục Hải quan công bố.
Biểu đồ 3 nhóm hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, tính hết 15/6. Biểu đồ: T.Bình.
Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch XNK trong kỳ 1 tháng 6/2017 (từ ngày 1 đến 15/6) đạt hơn 17,5 tỷ USD giảm 12,9% (tương ứng giảm hơn 2,85 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 5/2017.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/6 tổng kim ngạch XNK cả nước đạt hơn 179,84 tỷ USD, tăng 21,5% (tương ứng tăng hơn 31,84 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 06/2017 thâm hụt tới 323 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/6 thâm hụt hơn 2,8 tỷ USD, bằng 3,2% kim ngạch XK của cả nước.

Trong lĩnh vực XK, kỳ 1 tháng 6 vừa qua, đạt gần 8,59 tỷ USD, giảm 16,7% so với 15 ngày cuối tháng 5. Tính đến hết ngày 15/6 kim ngạch XK cả nước đạt gần 88,52 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Đáng chú ý, so với nửa cuối tháng 5, kỳ 1 tháng 6 có một số nhóm hàng chủ lực có mức sụt giảm mạnh về trị giá kim ngạch như: Điện thoại các loại và linh kiện giảm 26%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 34,3%; giầy dép các loại giảm 11%…

Tính hết 15/6, có 3 nhóm hàng đạt trị giá kim ngạch XK từ 10 tỷ USD trở lên gồm: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 18,02 tỷ USD; dệt may đạt 10,51 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 10,28 tỷ USD.

Về NK, trong kỳ 1 tháng 6, tổng trị giá kim ngạch NK đạt gần 8,91 tỷ USD, giảm 8,8% so với 15 ngày cuối tháng 5.

Tính đến hết ngày 15/6, tổng trị giá kim ngạch NK cả nước đạt hơn 91,32 tỷ USD, tăng 24,3% (tương ứng tăng gần 17,87 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Theo báo hải quan