Tổng kim ngạch hàng hóa XNK 4 tháng đầu năm 2017 đạt gần 126,09 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 4 tháng đầu năm 2017 đạt gần 126,09 tỷ USD, tăng 20,3% tương ứng tăng gần 21,31 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.

Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 4 tháng/2017 so với 4 tháng/2016.

Theo đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt gần 82,65 tỷ USD, tăng 21,8% tương ứng tăng gần 14,77 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.

Cũng theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4/2017 (từ 16/4/2017 đến 30/4/2017) đạt hơn 18,55 tỷ USD,  tăng 13,4% tương ứng tăng gần 2,19 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 04/2017.

Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong kỳ đạt kim ngạch gần 12,61 tỷ USD, tăng 16% tương ứng tăng hơn 1,74 tỷ USD so với nửa đầu tháng 04/2017.

Trong kỳ 2 tháng 4/2017 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 664 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa cả nước 4 tháng/2017 thâm hụt hơn 1,9 tỷ USD, bằng 3,1% kim ngạch xuất khẩu.

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4/2017 đạt gần 9,61 tỷ USD, tăng 21,1% (tương ứng tăng gần 1,68 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 4/2017.

Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 4/2017 tăng so với kỳ 1 tháng 4/2017 chủ yếu do tăng ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện tăng 37,9%, tương ứng tăng 699 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 21,3%, tương ứng tăng 177 triệu USD; hàng dệt may tăng 13,2%, tương ứng tăng 117 triệu USD; giầy dép các loại tăng 19,1%, tương ứng tăng 101 triệu USD; …

Trong khi đó, một số nhóm hàng giảm như: túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù giảm 13,8%, tương ứng giảm 23 triệu USD; gạo giảm 12,2%, tương ứng giảm 16,3 triệu USD; than đá giảm 68,9%, tương ứng giảm 10 triệu USD; ….

Như vậy, tính đến hết tháng 4 năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 62,09 tỷ USD, tăng 16,8% tương ứng tăng gần 8,91 tỷ USD  so với cùng kỳ năm 2016

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 4/2017 đạt gần 6,99 tỷ USD, tăng 22,9% tương ứng tăng hơn 1,3 tỷ USD so với kỳ 1 tháng 4/2017, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 4 tháng/2017 của nhóm các doanh nghiệp này lên  gần 43,96 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 70,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4/2017 đạt gần 8,95 tỷ USD, tăng 6,1% (tương ứng tăng 511 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 4/2017.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 4/2017 tăng so với kỳ 1 tháng 04/2017 chủ yếu do tăng, giảm ở một số nhóm hàng sau:  máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 19,5%, tương ứng tăng 307 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 12,6%, tương ứng tăng 169 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 46,1%, tương ứng tăng 86 triệu USD; hạt điều tăng 91,1%, tương ứng tăng 59 triệu USD; ….

Nhóm hàng giảm như: sắt thép các loại giảm 18,8%, tương ứng giảm 90 triệu USD; hàng điện gia dụng và linh kiện giảm 30,7%, tương ứng giảm 33 triệu USD; linh kiện phụ tùng ô tô giảm 20,9%, tương ứng giảm 33 triệu USD; phương tiện vận tải khác và phụ tùng giảm 51,3%, tương ứng giảm 26 triệu USD; …

Như vậy, tính đến hết tháng 4/2017, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt gần 64 tỷ USD, tăng 24% (tương ứng tăng hơn 12,4 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt hơn 5,62 tỷ USD, tăng 8,5%  tương ứng tăng 441 triệu USD  so với kỳ 1 tháng 4/2017, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này trong 4 tháng/2017 đạt hơn 38,69 tỷ USD, tăng 26,4% tương ứng tăng gần 8,07 tỷ USD so với  4 tháng/2016.

Theo báo Hải quan