Danh mục rủi ro về trị giá chỉ là cơ sở để Hải quan so sánh, đối chiếu

Trước kiến nghị của Công ty CP Thương mại Kylin-GX668 về trị giá hải quan đối với mặt hàng xe ô tô du lịch dưới 9 chỗ ngồi hiệu Haima, Zotye, Baic, Luxgen xuất xứ Trung Quốc, Đài Loan, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo, cơ quan Hải quan áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định lại giá tính thuế NK.

Hoạt cộng nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái. Ảnh: T.Trang.

Theo Tổng cục Hải quan, tại Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định giá tính thuế NK theo các nguyên tắc và phương pháp xác định giá tính thuế NK quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì trị giá hải quan của hàng hóa NK là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan theo quy định tại Thông tư này.

Cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra việc kê khai giá tính thuế NK của DN theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan. Trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo, cơ quan Hải quan áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định lại giá tính thuế NK theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì Danh mục hàng hóa XK, NK rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu là cơ sở để cơ quan Hải quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định, không sử dụng để áp đặt trị giá hải quan.

Theo báo Hải quan