Trong chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 168/QĐ-TCHQ có 15 đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội; 14 đề án trình Bộ Tài chính và 75 đề án, công tác trọng tâm trình Tổng cục.

Một trong những đề án mà TCHQ sẽ trình Chính phủ trong năm 2017 là Đề án tăng cường năng lực kiểm tra hàng hóa XNK bằng máy soi container giai đoạn 2016-2025.

15 đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội sẽ được Tổng cục Hải quan triển khai trong năm 2017 gồm: Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định quá cảnh hàng hóa thông qua hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN-ACTS; Nghị định hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia; dự thảo Quyết định của Thủ tướng về Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập;

Bên cạnh đó là: Đề án tăng cường năng lực kiểm tra hàng hóa XNK bằng máy soi container giai đoạn 2016-2025; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thủ tục điện tử đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia; Trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan. Trình Chính phủ về việc cử đại diện Hải quan Việt Nam tại một số địa bàn ở nước ngoài… và trình 7 Hiệp định hợp tác Hải quan với một số nước…

Trong 14 đề án, công tác trọng tâm trình Bộ Tài chính có một số công việc trọng tâm sau: Sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC; Xây dựng Thông tư hướng dẫn Thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan theo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP; sửa đổi Thông tư 42/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; sửa đổi Thông tư 47/2015/TT-BTC quy định về việc thí điểm thực hiện quy định đại lý giám sát hải quan; xây dựng thông tư hướng dẫn Kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa XNK trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết; Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam….

Riêng 75 đề án, công tác trọng tâm trình Tổng cục có một số đề án như: Quyết định của Tổng cục Hải quan về việc ban hành sổ tay nghiệp vụ kiểm tra hồ sơ hải quan; sổ tay nghiệp vụ kiểm tra thực tế hàng hóa; sổ tay nghiệp vụ đối với việc cấp giấy NK ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại; sổ tay nghiệp vụ đối hàng chuyển phát nhanh; sổ tay nghiệp vụ đối với hàng quá cảnh;

Cùng với đó là Đề án khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật Hải quan; xây dựng quy chế thực hiện quyết định kiểm tra; giám sát hải quan, KTSTQ đối với hàng hóa XNK; ban hành Danh mục rủi ro về phân loại và áp dụng mức thuế; xây dựng quy trình kiểm định hàng hóa kèm danh mục các mặt hàng thực hiện kiểm định; sửa đổi quy trình hoàn thuế, không thu thuế, xét giảm thuế đối với hàng hóa XNK….

Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị hàng tuần, tháng, quý có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai, tiến độ, đánh giá kết quả.

Theo báo Hải quan