Tính chậm nộp thuế của DN ưu tiên từ ngày thứ 11 của tháng kế tiếp

Quá thời hạn nộp thuế mà DN ưu tiên chưa nộp thuế thì phải nộp đủ số tiền nợ thuế và tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế. Phạt chậm nộp này được tính từ ngày mở tờ khai hay từ ngày thứ 11 của tháng kế tiếp.

Hải quan Chi cục Thái Nguyên (Cục Hải quan Bắc Ninh) hướng dẫn thủ tục cho DN ưu tiên trên địa bàn.

Hải quan Chi cục Thái Nguyên (Cục Hải quan Bắc Ninh) hướng dẫn thủ tục cho DN ưu tiên trên địa bàn.

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan trước thắc mắc của Hải quan một số tỉnh, thành phố trong việc tính thời hạn chậm nộp thuế đối với DN ưu tiên.

Theo quy định mới của Luật Thuế XK, thuế NK đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2016, DN ưu tiên chỉ phải kê khai nộp thuế 1 lần, không phải trả phí bão lãnh.

Cụ thể, Luật Thuế XK, thuế NK mới đã bổ sung khoản 3, Điều 9 quy định: “Người nộp thuế được áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định của Luật Hải quan được thực hiện nộp thuế cho các tờ khai hải quan đã thông quan hoặc giải phóng hàng hóa trong tháng chậm nhất vào ngày thứ 10 của tháng kế tiếp. Quá thời hạn này mà người nộp thuế chưa nộp thuế thì phải nộp đủ số tiền nợ thuế và tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế”.

Triển khai quy định này, Bộ Tài chính đã có công văn yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố điều chỉnh thời hạn nộp thuế trên hệ thống kế toán tập trung đối với các tờ khai hải quan của DN đã được Tổng cục Hải quan công nhận là DN ưu tiên được thông quan, giải phóng hàng từ 1-9-2016.

Với quy định mới này, Hải quan Đồng Nai thắc mắc, đối tượng DN ưu tiên đến thời điểm nộp thuế mà chưa nộp thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế, vậy vướng mắc việc tính phạt chậm nộp này được tính từ ngày mở tờ khai hay từ ngày thứ 11 của tháng kế tiếp.

Trả lời thắc mắc này, đại diện Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan) cho biết, trong trường hợp quá thời hạn nộp thuế DN ưu tiên phải nộp tiền chậm nộp kể từ ngày thứ 11 của tháng kế tiếp đến ngày nộp thuế.

Liên quan đến theo dõi việc nộp thuế của DN ưu tiên, Hải quan TP.HCM cho rằng, việc theo dõi, quản lý nợ thuế theo từng tờ khai của DN ưu tiên được nộp thuế cho các tờ khai đã thông quan hoặc giải phóng hàng trong tháng chậm nhất vào ngày thứ 10 của tháng kế tiếp là khó thực hiện vì tại Cục Hải quan TP.HCM phát sinh số lượng hồ sơ rất lớn. Do đó, đơn vị này đề xuất cho DN ưu tiên tự kê khai, tự nộp thuế, tự theo dõi tiền nợ thuế. Hàng năm, khi KTSTQ nếu phát hiện DN không thực hiện đúng thời hạn nộp thuế thì xử lý theo quy định.

Trả lời đề xuất này, đại diện Cục Thuế XNK cho biết, hiện hệ thống kế toán tập trung đã đáp ứng được yêu cầu quản lý theo dõi từng tờ khai của người nộp thuế. Theo quy định của Luật Quản lý thuế, thì người nộp thuế có trách nhiệm nộp đầy đủ tiền thuế, đúng thời hạn, đúng địa điểm. Cơ quan Hải quan sau 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế và tiền chậm nộp thì phải thông báo cho người nộp thuế biết số tiền thuế và tiền chậm nộp để nộp đủ vào NSNN theo quy định.

Vì vậy, để đảm bảo việc nộp thuế được kịp thời, đúng thời hạn, Hải quan các tỉnh thành phố cần hướng dẫn DN ưu tiên khai thác thông tin các tờ khai trong tháng và tiền thuế phải nộp trên trang điện tử của Tổng cục Hải quan.

Nguồn: baohaiquan.vn