Thu 330 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

 Đây là kết quả đáng chú ý liên quan đến công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) của ngành Hải quan trong quý I vừa qua.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Điện Nam- Điện Ngọc (Quảng Nam). Ảnh: M.Hùng

Theo Tổng cục Hải quan, trong quý I, toàn lực lượng đã thực hiện KTSTQ 1.754 cuộc, quyết định truy thu 409,1 tỷ đồng (tăng 20,4% cùng kỳ năm 2016), và thực thu vào ngân sách (bao gồm cả thu nợ từ những năm trước) 330,2 tỷ đồng (bằng 99,2% so với cùng kỳ năm 2016), đạt 12% chỉ tiêu năm 2017 là 2.000 tỷ.

Để đạt được nhiệm vụ thu ngân sách và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục KTSTQ và các cục hải quan địa phương, chi cục KTSTQ tập trung kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan, trong đó chú trọng thu thập thông tin, phân tích rủi ro kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp luật các doanh nghiệp trọng điểm, các tập đoàn lớn.

Mặt khác, lực lượng KTSTQ tiếp tục tập trung kiểm tra các lĩnh vực, mặt hàng, nhóm mặt hàng có rủi ro cao, trong đó tập trung đánh giá KTSTQ các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô, rượu, bia, những mặt hàng có thuế suất cao và những doanh nghiệp chưa được thực hiện KTSTQ.

Tổng cục Hải quan yêu cầu lực lượng KTSTQ, năm 2017 phải kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan tăng 10% đến 15% so với năm 2016, hướng tới mục tiêu đến 2020 mỗi năm KTSTQ khoảng 5% số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK.

Đối với hoạt động KTSTQ tại các chi cục hải quan, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị tập trung đánh giá thông tin, phân tích rủi ro kịp thời KTSTQ tại cơ quan Hải quan đối với các lô hàng luồng Xanh có dấu hiệu rủi ro cao, các lô hàng có dấu hiệu nghi ngờ về mã số, giá, C/O. Trong đó, đẩy mạnh công tác KTSTQ về trị giá, đảm bảo không bỏ sót các lô hàng nghi ngờ có giá thấp…

Theo báo Hải quan