Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2020 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tăng 3,7 (tương ứng tăng 453 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tháng này đạt 12.690 chiếc, tương ứng đạt 308 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước là 12.237 chiếc với trị giá là 273 triệu USD.

Trong tháng 12/2020, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là từ Thái Lan với 7.696 chiếc, từ Inđônêxia với 2.352 chiếc và từ Trung Quốc với 1.158 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 88% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Bảng: Thông tin sơ bộ ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với cơ quan Hải quan trong tháng 12 năm 2020

Chỉ tiêu Tháng

12/2020

Tốc độ tăng/giảm so với tháng trước (%) Tỷ trọng tháng 12/2020 (%)*
Lượng

(Chiếc)

Trị giá

(USD)

Lượng

(%)

Trị giá

(%)

Lượng Trị giá
Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống 7.168 140.700.999 -15,1 -13,4 56,5 45,7
Ô tô trên 9 chỗ ngồi 336 6.984.771 2.700,0 1.634,0 2,6 2,3
Ô tô vận tải 4.339 102.494.917 68,5 68,1 34,2 33,3
Ô tô loại khác 847 57.910.735 -29,4 14,0 6,7 18,8
Tổng cộng 12.690 308.091.422 3,8 12,2 100,0 100,0

(Ghi chú:* Tỷ trọng là tỷ trọng nhập khẩu từng loại ô tô trong tổng số ô tô nguyên chiếc các loại)

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: trong tháng 12/2020, có 7.168 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt gần 141 triệu USD, chiếm 56,5% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã giảm 15,1% (tương đương giảm 1.276 chiếc) so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực  cửa khẩu, cảng thành phố Hồ Chí Minh với 4.085 chiếc, giảm 14,3% và thành phố Hải Phòng với 3.041 chiếc, giảm 16,5% so với tháng trước.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng chủ yếu là xe xuất xứ từ Thái Lan với 4.569 chiếc, tăng 18,6% và xe xuất xứ từ Inđônêxia với 1.882 chiếc, giảm mạnh tới 50% so với tháng trước.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi: trong tháng 12/2020, có 336 chiếc xe ô tô trên 9 chỗ ngồi được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, cao hơn hẳn con số 12 chiếc xe của tháng trước. Trong đó, có tới 332 chiếc xuất xe xuất xứ từ  Liên bang Nga.

Xe ô tô vận tải: lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 12/2020 là 4.339 chiếc, với trị giá đạt 102 triệu USD; tăng mạnh tới  68,5% về  lượng và tăng 68,1% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có tới 3.117 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, tăng mạnh tới 51% so với tháng trước và chiếm 72% trong tổng lượng xe ô tô vận tải nhập về Việt Nam.

Xe ô tô tải các loại được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 12/2020 chủ yếu ở khu vực cửa khẩu cảng thành phố Hải Phòng với 1.855 chiếc, tăng 75%; thành phố Hồ Chí Minh với 1.839 chiếc, tăng 62%; thành phố Lạng Sơn với 381 chiếc, tăng 30% so với tháng trước.

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng): trong tháng 12/2020, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 847 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo gần 58 triệu USD, giảm 29,4% về lượng và tăng 14% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có 579 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, giảm 9%; có 89 chiếc xuất xứ từ Hoa Kỳ, tăng 27% và 79 chiếc xuất xứ từ Hàn Quốc, giảm 18% so với tháng trước.

Số xe ô tô nguyên chiếc loại này nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng chủ yếu qua cửa khẩu Lạng Sơn với 513 chiếc, giảm 11% so với tháng trước; thành phố Hồ Chí Minh với 168 chiếc, giảm 9% và thành phố Hải Phòng với 70 chiếc, giảm 14%.

Như vậy, tính trong năm 2020, lượng ô tô nguyên chiếc các loại đạt 105.201 chiếc, giảm 24,5% so với năm trước. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 75.576 chiếc, giảm 26,2%; ô tô vận tải là 22.420 chiếc, giảm 24,1%.

Biểu đồ: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong năm 2019 và năm 2020

Linh kiện & phụ tùng ô tô: cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2020 có 527 triệu USD linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, trong khi đó con số này của tháng trước là 427 triệu USD. Như vậy, linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được nhập về Việt Nam trong tháng này đã tăng 23,4% so với tháng trước.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Hàn Quốc với 154 triệu USD, tăng 36,2%; từ Nhật Bản với 93 triệu USD, tăng 17%; từ Trung Quốc với 88 triệu USD, tăng 16,7%; từ Thái Lan với 87 triệu USD, tăng nhẹ 0,6% so với tháng trước.

Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 4 thị trường, nước xuất xứ này là 522 triệu USD, chiếm tỷ trọng 80% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua.

Như vậy, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện & phụ tùng ô tô trong năm 2020 đạt hơn 4 tỷ USD, giảm nhẹ 3,8% so với năm trước.

Nguồn: Hải quan Việt Nam