Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 01/2023 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm 34% ( tương ứng giảm 7.348 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tháng này là 14.457 chiếc, tương ứng đạt 315 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 21.895 chiếc với trị giá đạt 432 triệu USD.

Trong tháng khởi đầu năm 2023, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 5 thị trường chính là từ Thái Lan với 6.693 chiếc; từ Inđônêxia với 6.179 chiếc; từ Hoa Kỳ với 432 chiếc; từ Trung Quốc với 328 chiếc và từ Nhật Bản với 247 chiếc. Tổng số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này là 13.879 chiếc, chiếm tới 96% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Bảng: Thông tin sơ bộ ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với cơ quan Hải quan trong tháng 01 năm 2023

Chỉ tiêu Tháng

01/2023

Tốc độ tăng/giảm so với tháng trước (%) Tỷ trọng tháng 01/2023 (%)*
Lượng

(Chiếc)

Trị giá

(USD)

Lượng

(%)

Trị giá

(%)

Lượng Trị giá
Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống 13.124 272.471.067 -31, 2 -22, 0 90,8 86,6
Ô tô trên 9 chỗ ngồi 26 146.674 -93, 1 -98, 2 0,2 0,0
Ô tô vận tải 1.000 25.292.669 -41, 3 -36, 2 6, 9 8,0
Ô tô loại khác 307 16.592.529 -58, 8 -51, 9 2, 1 5,3
Tổng cộng 14.457 314.502.938 -34, 0 -27, 1 100 100

(Ghi chú:* Tỷ trọng là tỷ trọng nhập khẩu từng loại ô tô trong tổng số ô tô nguyên chiếc các loại)

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: trong tháng 01/2023, có 13.124 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 272 triệu USD, chiếm tới 90,8% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã giảm 31,2% (tương đương giảm 5.947 chiếc) so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực  cửa khẩu, cảng thành phố Hồ Chí Minh với 6.953 chiếc và thành phố Hồ Chí Minh với 4.452 chiếc.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 01/2023 chủ yếu là xe xuất xứ từ Thái Lan với 5.976 chiếc, từ Inđônêxia với 5.925 chiếc và từ Hoa Kỳ với 426 chiếc.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi: trong tháng 01/2023, có 26 chiếc xe loại này có xuất xứ Trung Quốc và được làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam qua cửa khẩu thành phố Hải Phòng.

Xe ô tô vận tải: lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 01/2023 là 1.000 chiếc, với trị giá đạt gần 25,3 triệu USD; giảm 41,3% về lượng và giảm 36,2% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có tới 686 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, chiếm tỷ trọng 68,6% trong tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam. Tiếp theo, có 254 chiếc xuất xứ từ Inđônêxia; có 43 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc và có 11 chiếc xuất xứ  từ Nhật Bản.

Xe ô tô vận tải được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 01/2023 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh với 580 chiếc; thành phố Hải Phòng với 378 chiếc và Cao Bằng với 40 chiếc.

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng): trong tháng 01/2023, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 307 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo khoảng 16,6 triệu USD. Trong đó, có tới 257 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, chiếm tỷ trọng tới 84% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam. Số xe này chủ yếu được làm thủ tục nhập khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn với 145 chiếc và cửa khẩu Cao Bằng với 106 chiếc.

So với cùng kỳ năm trước, lượng chiếc ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 01/2023 tăng tới 218,9%; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống tăng 226%; ô tô vận tải tăng 227%.

Biểu đồ: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 01/2022 và tháng 01/2023

Linh kiện & phụ tùng ô tô: cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 01/2023 có 305 triệu USD linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, trong khi đó con số này của tháng trước là 498 triệu USD. Như vậy, linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được nhập về Việt Nam trong tháng này đã giảm 38,7% so với tháng trước.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Hàn Quốc với 83 triệu USD, từ Trung Quốc với 58 triệu USD, từ Thái Lan với 50triệu USD, từ Nhật Bản với 38 triệu USD, từ Ấn Độ với 30 triệu USD và từ Inđônêxia với 21,6 triệu USD. Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 6 thị trường, nước xuất xứ này đạt 280 triệu USD, chiếm tỷ trọng 92% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua.

So với cùng kỳ năm trước, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện & phụ tùng ô tô trong tháng 01/2023 đã giảm tới 24,1%, tương ứng giảm 97 triệu USD.