Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12/2022 (từ ngày 01/12 đến ngày 15/12/2022) đạt 27,58 tỷ USD, giảm 3,8% (tương ứng giảm 1,1 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 11/2022.  

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 12/2022 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/12/2022 đạt 701,28 tỷ USD, tăng 10,5%, tương ứng tăng gần 66,9 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 487,45 tỷ USD, tăng 10,7% (tương ứng tăng tới 47,04 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 213,83 tỷ USD, tăng 10,2% (tương ứng tăng 19,86 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong kỳ 1 tháng 12 năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 342 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 10,35 tỷ USD.

Về xuất khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12 năm 2022 đạt 13,62 tỷ USD, giảm 11,1% (tương ứng giảm 1,7 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 11/2022.

Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 12/2022 giảm so với kỳ 2 tháng 11/2022 ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại & linh kiện giảm 378 triệu USD, tương ứng giảm 17,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 377 triệu USD, tương ứng giảm 18,7%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 184 triệu USD, tương ứng giảm 7,7%; hàng dệt may giảm 115 triệu USD, tương ứng giảm 7,8%…

Như vậy, tính đến hết 15/12/2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 355,82 tỷ USD, tăng 12% tương ứng tăng 38,2 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 7,72 tỷ USD, tương ứng tăng 21,5%; giày dép tăng 6,24 tỷ USD, tương ứng tăng 37,4%; hàng dệt may tăng 5,28 tỷ USD, tăng 17,2%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 4,92 tỷ USD, tương ứng tăng 10,3%…so với cùng kỳ năm 2021.

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2022 đến 15/12/2022 và cùng kỳ năm 2021

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 12/2022 đạt 9,96 tỷ USDgiảm 12,2%, tương ứng giảm 1,39 USD so với kỳ 2 tháng 11/2022. Tính đến hết ngày 15/12/2022, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 262,6 tỷ USD, tăng 13,1%, tương ứng tăng 30,32 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,8% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12/2022 đạt 13,96 tỷ USD, tăng 4,5% (tương ứng tăng 599 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 11/2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 12/2022 tăng so với kỳ 2 tháng 11/2022 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: dầu thô tăng 250 triệu USD, tương ứng tăng 104,7%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 226 triệu USD, tương ứng tăng 8,3%; sắt thép các loại tăng 168 triệu USD, tăng 54,6%; xăng dầu các loại tăng 143 triệu USD, tương ứng tăng 37,6%…

Như vậytính đến hết 15/12/2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 345,47 tỷ USD, tăng 9,1% (tương ứng tăng 28,67 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 7,06 tỷ USD, tương ứng tăng 9,8%; xăng dầu các loại tăng 4,74 tỷ USD, tương ứng tăng 120,6%; dầu thô tăng 2,75 tỷ USD, tương ứng tăng 56%; than các loại tăng 2,68 tỷ USD, tương ứng tăng 65%… so với cùng kỳ năm 2021.

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2022 đến 15/11/2022 và cùng kỳ năm 2021

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt gần 8,8 tỷ USD, tăng 2,1% (tương ứng tăng 179 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 11/2022Tính đến hết ngày 15/12/2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 224,85 tỷ USD, tăng 8% (tương ứng tăng 16,72 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 65,1% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.