2 doanh nghiệp nằm trong chuỗi sản xuất của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam vừa được Tổng cục Hải quan gia hạn áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký các quyết định gia hạn áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên đối với Công ty TNHH Samsung Display (KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) và Công ty TNHH Hansol Electronics Việt Nam (KCN Yên Bình, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên).

2 Công ty nêu trên là doanh nghiệp FDI của Hàn Quốc và nằm trong chuỗi sản xuất của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam.

Hiện cả nước có 70 doanh nghiệp đang được áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên, trong đó có 48 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Hàn Quốc, Nhật Bản… là những quốc gia có nhiều doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp ưu tiên tại Việt Nam.