Phế liệu dư thừa được miễn thuế NK khi tiêu thụ vào nội địa

Trả lời Công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong về việc xử lý thuế đối với nguyên phụ liệu dư thừa khi quyết toán hợp đồng gia công. Tổng cục Hải quan cho biết, phế liệu, phế phẩm dư thừa khi tiêu thụ vào nội địa được miễn thuế NK khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan Hải quan.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Nêu quy định hiện hành về chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật thuế XNK 107/2016/QH13 thì: “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu; sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn vào sản phẩm gia công; sản phẩm gia công xuât khẩu” thuộc đối tượng miễn thuế NK.

Hướng dẫn chi tiết quy định này, tại khoản 4 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định: “Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% trọng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan Hải quan”.

Theo đó, Công ty cần căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với hàng hóa nguyên phụ liệu dư thừa để áp dụng chính sách thuế cho phù hợp. Trường hợp vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Theo báo Hải quan