Phải nộp thuế khi XK sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu NK

Báo Hải quan nhận được phản ánh của một số DN nêu vướng mắc về chính sách thuế đối với sản phẩm XK có nguồn gốc từ nguyên liệu NK. Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Kim Thoa- Trưởng phòng Chính sách thuế Cục Thuế XNK cho biết, đối tượng trên không nằm trong các trường hợp miễn thuế khi XK.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: T.Trang.

Theo phân tích của Trưởng phòng Chính sách thuế Cục Thuế XNK, các trường hợp miễn thuế đã được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13, và từ Điều 5 đến Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa XK đươc quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 và Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, trong đó, không quy định miễn thuế XK đối với hàng hóa XK có đủ điều kiện xác định là được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu NK.

Vì vậy, từ ngày 1-9-2016, hàng hóa XK có đủ điều kiện xác định là được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu NK phải nộp thuế XK.

Theo báo Hải quan