NK mỹ phẩm không nhằm mục đích thương mại cần lưu ý gì?

Việc nhập khẩu mỹ phẩm không nhằm mục đích thương mại như hàng quà biếu, hàng mẫu cần lưu ý về thủ tục, định lượng.

Ảnh minh họa.

Trong văn bản trả lời Tổng cục Hải quan liên quan đến quy định việc nhập khẩu mỹ phẩm không nhằm mục đích thương mại, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết, các tổ chức, cá nhân nhập khẩu mỹ phẩm để nghiên cứu, kiểm nghiệm phải gửi đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm tới Cục Quản lý Dược, số lượng tối đa cho mỗi sản phẩm là 10 mẫu.

Đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm được làm thành 03 bản. Sau khi được phê duyệt, 02 bản được lưu tại Cục Quản lý Dược, 01 bản gửi đơn vị. Bản gửi đơn vị có đóng dấu “Bản gửi doanh nghiệp” để trình cơ quan Hải quan khi làm thủ tục thông quan.

Các sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu để nghiên cứu, kiểm nghiệm phải được sử dụng đúng mục đích, không được phép đưa ra lưu thông trên thị trường.

Cũng theo Cục Quản lý Dược, các tổ chức, cá nhân nhận mỹ phẩm là quà biếu, quà tặng thì làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hải quan theo quy định và tổng trị giá mỗi lần nhận không vượt quá định mức hàng hóa được miễn thuế theo quy định hiện hành.

Các mẫu mỹ phẩm nhập khẩu là quà biếu, quà tặng, không được phép đưa ra lưu thông trên thị trường.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân nhập khẩu mỹ phẩm để trưng bày tại hội chợ, triển lãm và các trường hợp tạm nhập – tái xuất khác phải làm thủ tục xin cấp giấy phép tạm nhập- tái xuất của Bộ Công Thương theo quy định hiện hành.

Theo Cục Quản lý Dược, việc nhập khẩu mỹ phẩm không nhằm mục đích thương mại như hàng quà biều, hàng mẫu được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 35 Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về quản lý mỹ phẩm.

Theo báo Hải quan