Niêm yết công khai thu phí, lệ phí tại cửa khẩu

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Công văn số 6403/VPCP-KTTH ngày 3/8/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc thu phí, lệ phí tại cửa khẩu biên giới, đất liền Việt Nam- Trung Quốc, Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu phía Việt Nam đề nghị UBND các tình biên giới đất liền Việt Nam- Trung Quốc niêm yết công khai thu phí, lệ phí tại cửa khẩu.

Cửa khẩu Móng Cái. Ảnh: H.Nụ

Theo Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu phía Việt Nam, để thống nhất thực hiện niêm yết công khai các khoản thu phí, lệ phí tại cửa khẩu đúng quy định, đề nghị UBND các tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành chức năng rà soát các quy định về các loại phí, lệ phí, mức thu đối với từng loại phí, lệ phí tại cửa khẩu trên địa bàn tỉnh để niêm yết công khai.

Đồng thời, trên cơ sở kết quả khảo sát thu phí, lệ phí tại cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam- Trung Quốc, giao Tiểu ban công tác cửa khẩu chù trì, phối hợp các sở, ngành liên quan chỉ đạo Ban quản lý cửa khẩu lập bảng “Quy định thu phí và lệ phí tại cửa khẩu” theo mẫu số 14 phụ lục 1 Thông tư 09/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng tại các cửa khẩu.

Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu phía Việt Nam nhấn mạnh, riêng tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh), cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) hoàn thành việc lập bảng công khai xong trước ngày 31/3.

Công văn số 6403/VPCP-KTTH nêu rõ: “Giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan đơn vị thu phí trên địa bàn nghiêm túc thực hiện niêm yết công khai về tên, mức thu, thủ tục hành chính về thu nộp lệ phí theo đúng quy định của pháp luật”.

Theo báo Hải quan