Những nhóm hàng nhập khẩu chính quý I/2017

Theo Tổng cục Hải quan, lần đầu tiên, số lượng nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD lên đến con số 10 nhóm hàng chỉ trong 3 tháng đầu năm. Tính riêng tổng kim ngạch nhập khẩu của 10 nhóm hàng này là hơn 30 tỷ USD, chiếm 65% tổng kim ngạch nhập khẩu trong quý I/2017 của cả nước.

10 nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất 3 tháng/2017 so với 3 tháng/2016

Máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng: Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 3,26 tỷ USD, tăng 29,7% so với tháng trước. Qua đó, đưa tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng đầu năm 2017 là 8,07 tỷ USD, tăng 35,9% về số tương đối và tăng tới 2,13 tỷ USD về số tuyệt đối. Trong đó, của khối doanh nghiệp FDI là 4,86 tỷ USD, tăng 1,55 tỷ USD và khối doanh nghiệp trong nước nhập khẩu 3,21 tỷ USD, tăng 585 triệu USD.

Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong quý I/2017 chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với 2,53 tỷ USD, tăng 34%; từ Hàn Quốc với 2,33 tỷ USD, tăng 104%; từ Nhật Bản với 1,05 tỷ USD, tăng 10,7%…so với quý I/2016

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Đạt kim ngạch nhập khẩu trong tháng 3/2017 là 2,99 tỷ USD, tăng 20,1% so với tháng trước. Đưa kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng này trong 3 tháng/2017 đạt hơn 7,6 tỷ USD, tăng 16,6% so vơi cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện được nhập về Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ: Hàn Quốc với 2,69 tỷ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước; xuất xứ từ Trung Quốc với 1,58 tỷ USD, tăng 28,5%; xuất xứ từ Đài Loan với 773 triệu USD, tăng 7,9%;…

Điện thoại các loại và linh kiện: Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 3/2017 đạt hơn 1,14 tỷ USD, tăng 19,8% so với tháng trước. Đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trong quý I/2017 đạt hơn 2,93 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại các loại và linh kiện nhập về Việt Nam trong quý I/2017 chủ yếu có xuất xứ từ: Trung Quốc với gần 1,61 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước; xuất xứ từ Hàn Quốc với gần 1,03 tăng 33,4%;…

Sắt thép các loại: Trong tháng 3/2017 lượng nhập khẩu sắt thép các loại đạt hơn 1,91 triệu tấn, trị giá 873 triệu USD, tăng 26,2% về lượng và tăng 5% về trị giá. Đưa kim lượng khẩu nhóm hàng này trong quý I/2017 đạt hơn 4,63 triệu tấn, trị giá gần 2,36 tỷ USD, tăng 1,1% về lượng và tăng 41,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Sắt thép các loại nhập khẩu về Việt Nam trong quý I/2017 chủ yếu có xuất xứ từ: Trung Quốc với hơn 2,21 triệu tấn, trị giá gần 1,18 tỷ USD, giảm 10,8% về lượng và tăng 40,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; từ Nhật Bản đạt 529 nghìn tấn, trị giá 315 triệu USD, giảm 11,2% về lượng và tăng 29,6% về trị giá; từ Hàn Quốc với 417 nghìn tấn, trị giá 293 triệu USD, giảm 2,5% về lượng và tăng 41,3% về trị giá; đặc biệtt sắt thép các loại có xuất xứ từ Ấn Độ tăng mạnh so với cùng kỳ với đạt 439 nghìn tấn, trị giá 227 triệu USD, tăng 47 lần về lượng và tăng 22 lần về trị giá;…

Hạt điều: Lượng hạt điều nhập khẩu trong tháng 3/2017 là 76,1 nghìn tấn, tăng 50,3% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng lượng hạt điều nhập khẩu trong quý I/2017 lên 176 nghìn tấn, với trị giá là 363 triệu USD, tăng mạnh 64,4% về lượng và tăng mạnh 115,3% về trị giá so với quý I/2016.

Lượng hạt điều nhập khẩu trong quý I/2017 chủ yếu có xuất xứ từ Tanzania: 93,6 nghìn tấn, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2015; tiếp theo là Căm pu chia: 46,8 nghìn tấn, giảm nhẹ 1,9%; In đô nê xia: 11,9 nghìn tấn, giảm 52,9%…

Ô tô nguyên chiếc các loại: Trong tháng 3/2017 cả nước nhập khẩu hơn 11 nghìn ô tô nguyên chiếc các loại, trị giá 180 triệu USD, tăng 39,3% về lượng và tăng 13,9% về trị giá so với tháng trước. Qua đó, đến hết tháng 3/2017, cả nước nhập khẩu gần 26,5 nghìn chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, trị giá 488 triệu USD, tăng 34,4% về lượng nhưng tăng 1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó lượng nhập khẩu ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 16,31 nghìn chiếc, tăng 136% và chiếm gần 62% tổng lượng ô tô nhập khẩu của cả nước; ô tô tải đạt hơn 8,8 nghìn chiếc, giảm 10,2%; ô tô trên 9 chỗ ngồi là 170 chiếc, giảm 10,2% và ô tô loại khác là 1,2 nghìn chiếc, giảm 56,1%.

Lượng ô tô nhập khẩu có xuất xứ từ các quốc gia ASEAN trong 3 tháng đầu năm 2017 là 14,46 nghìn chiếc, tăng 67,6% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó ô tô nhập khẩu xuất xứ từ Thái Lan là 10,05 nghìn chiếc, tăng 28,8% và từ Indonesia là 4,4 nghìn chiếc, con số của cùng kỳ năm trước chỉ là 833 chiếc.

Ngoài ra, trong 3 tháng qua Việt Nam cũng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ thị trường Ấn Độ tăng gấp 4 lần, với gần 4,8 nghìn chiếc.

Than đá: Lượng nhập khẩu than đá trong tháng 3/2017 là gần 2 triệu tấn, trị giá là 217 triệu USD, tăng 76,9% về lượng và tăng 47,8% về trị giá. Tính đến hết quý I/2017, cả nước nhập khẩu 3,61 triệu tấn với trị giá là 410 triệu USD, tăng 4,6% về lượng và tăng tới 95,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 3 tháng đầu năm 2017, Việt Nam nhập khẩu than đá từ 2 thị trường chính là  Nga với 1,26 triệu tấn, tăng 14,5%; Indonesia với 1,07 triệu tấn, tăng 132% so với quý I/2016.

Xăng dầu các loại: Lượng nhập khẩu trong tháng 3/2017 là gần 1,3 triệu tấn, trị giá là 662 triệu USD, tăng 65,5% về lượng và tăng 54% về trị giá so với tháng trước. Trong đó nhập khẩu tăng mạnh từ thị trường Singapore với 481 nghìn tấn, tăng 26,4%; từ Malaysia với 368 nghìn tấn, tăng 191,1%; từ Hàn Quốc với 305 nghìn tấn, tăng 89,1%, từ Trung Quốc với 122 nghìn tấn, tăng 83,8%.

Tính đến hết quý I/2016, tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước là hơn 2,95 triệu tấn, trị giá gần 1,59 tỷ USD, tăng 7,2% về lượng và 74,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo Hải quan