Đơn vị, cán bộ, công chức không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, để các đối tượng lợi dụng việc không soi chiếu dẫn đến buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, hàng cấm, gian lận thương mại, để thông tin truyền thông phản ánh nhiều lần, yêu cầu làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định .

Thực hiện Thông báo kết luận số 2269/TB-TCHQ ngày 15/5/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, để đảm bảo công tác soi chiếu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy soi container theo đúng quy định, mới đây, Tổng cục Hải quan đã có chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa bằng máy soi, cụ thể như sau:

Thứ nhất, chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ, Chi cục Hải quan thực hiện việc lựa chọn container soi chiếu theo quy định tại Quyết định số 3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy soi container, đảm bảo định mức soi chiếu tối thiểu được giao cho từng máy soi.

Thứ hai, trường hợp máy soi hỏng, gặp sự cố không thể sử dụng thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm i khoản 10 Phần IV Quyết định số 3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020 của Tổng cục Hải quan.

Thứ ba, chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc tăng cường phân tích thông tin Emanifest để lựa chọn container nhập khẩu soi chiếu trong quá trình xếp dỡ tại cảng biển; gửi danh sách container chỉ định soi chiếu tới doanh nghiệp kinh doanh cảng trước 02 giờ tàu biển nhập cảnh để phối hợp vận chuyển container đến địa điểm soi chiếu trong quá trình xếp dỡ; thực hiện phân bổ ca, kíp soi chiếu mỗi khi có chuyến tàu nhập cảnh; gửi danh sách container lựa chọn soi chiếu tới Cục Quản lý rủi ro ngay tại thời điểm chỉ định soi chiếu; cập nhật hình ảnh soi chiếu vào hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan để phục vụ công tác nghiệp vụ của cơ quan hải quan.

Thứ tư, để giảm chi phí phát sinh cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, tạo thuận lợi cho luồng khai thác container nhập khẩu trong quá trình xếp dỡ, yêu cầu Cục quan các tỉnh, thành phố tổ chức làm việc với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng về nội dung bố trí khu vực lắp đặt máy soi gần cầu cảng hoặc các khu vực thuận tiện cho việc vận chuyển container nhập khẩu vào soi chiếu trong quá trình xếp dỡ trước khi hạ bãi; thời gian hoàn thành trước ngày 31/8/2023.

Cục Hải quan tỉnh, thành phố thống nhất với doanh nghiệp kinh doanh cảng về số lượng container nhập khẩu chịu trách nhiệm vận chuyển trong quá trình xếp dỡ tại cảng theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 68 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bằng khoản 39 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính Phủ, điểm c khoản 1 Điều 29 và tiết b.1.3 điểm b khoản 1 Điều 52 Thông tư 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Thứ năm, làm việc với doanh nghiệp kinh doanh cảng để nghiên cứu, khảo sát phương án mở cổng giữa các cảng để sử dụng cho việc di chuyển máy soi di động từ cảng này sang cảng khác, thuận tiện cho công tác soi chiếu container của máy soi di động. Báo cáo thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong trường hợp thực hiện phương án trên về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để tổng hợp.

Thứ sáu, thực hiện công tác báo cáo hoạt động soi chiếu của từng máy soi theo quy định tại Mẫu số 03 Phụ Lục IV Quyết định số 3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020 của Tổng cục Hải quan:

Thứ bảy, công tác soi chiếu hàng hóa tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế:

Yêu cầu Chi cục Hải quan quản lý cảng hàng không, sân bay quốc tế căn cứ thông tin khai báo của Hãng hàng không đối với các chuyến bay nhập cảnh để phân tích, đánh giá rủi ro, lựa chọn chuyến bay trọng điểm, đặc biệt là chuyến bay xuất phát hoặc quá cảnh từ vùng, lãnh thổ có lịch sử vận chuyển hàng cấm, chất ma túy để tiến hành soi chiếu toàn bộ hàng hóa của chuyến bay đó, trước khi cho phép hàng hóa đưa vào lưu giữ trong kho hàng không.

Tổng cục Hải quan cũng đã có chỉ đạo cụ thể đối với trường hợp qua soi chiếu có nghi vấn ma túy hoặc hàng cấm,

Thứ tám, đơn vị, cán bộ, công chức không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, để các đối tượng lợi dụng việc không soi chiếu dẫn đến buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, hàng cấm, gian lận thương mại, để thông tin truyền thông phản ánh nhiều lần, yêu cầu làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định tại Quyết định số 799/QĐ-TCHQ ngày 12/04/2023 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý vi phạm đối với công chức, viên chức trong ngành Hải quan./.

Theo: Tống cục Hải quan