Một số sản phẩm thép được miễn thuế tự vệ

Bộ Công Thương vừa có Văn bản số 1099/BCT-QLTT gửi Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung chi tiết việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với những mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

Trước đó, ngày 28/7/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT (Quyết định 2968) về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau.

Cụ thể, hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp tự vệ bao gồm phôi thép hợp kim và không hợp kim và các sản phẩm thép dài hợp kim và không hợp kim (bao gồm thép cuộn và thép thanh) nhập khẩu vào Việt Nam, có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Đối với mã HS 9811.00.00, biện pháp tự vệ chỉ áp dụng đối với hàng nhập khẩu được dẫn chiếu đến 3 mã HS gốc là: 7224.90.00; 7227.90.00; 7228.30.10 và không áp dụng với hàng nhập khẩu được dẫn chiếu đến các mã HS gốc còn lại.

Ngoài ra, các sản phẩm phôi thép và thép dài có một trong các đặc điểm sau đây được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ: Phôi thép không có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng lớn hơn 2 lần chiều dày, có kích thước trung bình chiều rộng và chiều dày <100mm hoặc >180mm; phôi thép chứa một trong các nguyên tố có hàm lượng phần trăm (%) thuộc phạm vi sau: C > 0,37%; Si > 0,60%; Cr > 0,60%; Ni > 0,60%; Cu > 0,60%; thép thanh tròn trơn, đường kính danh nghĩa lớn hơn 14 mm; thép chứa một trong các nguyên tố chứa hàm lượng phần trăm (%) thuộc phạm vi sau: C > 0,37%; Si >0,60%; Cr > 0,60%; Ni > 0,60%; Cu > 0,60%.

Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu các mặt hàng phôi thép và thép dài kể trên để được miễn áp dụng biên pháp tự vệ, khi nhập khẩu hàng hóa cần cung cấp cho cơ quan hải quan các giấy tờ phù hợp để chứng minh hàng hóa nhập khẩu đáp ứng các tiêu chí được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ như trên.

Để giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn, ngày 14/2/2017, trong Văn bản số 1099 gửi Tổng cục Hải quan, Bộ Công Thương đã hướng dẫn chi tiết dòng sản phẩm thứ 3 được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ kể trên. Theo đó, đối với sản phẩm “thép thanh tròn trơn, đường kính danh nghĩa lớn hơn 14mm” sẽ được hiểu là “thép tròn trơn bao gồm cả dạng thẳng và dạng cuộn, đường kính danh nghĩa lớn hơn 14mm”.

Theo báo Công thương