Lốp ô tô NK có thuế từ 10 đến 25%

Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Công ty TNHH XNK Thương mại và dịch vụ Sài Gòn VINA hướng dẫn về mã số hàng hóa và mức thuế suất thuế  NK ưu đãi đối với mặt hàng lốp (vỏ) xe NK.
Ảnh minh họa.

Tổng cục Hải quan cho biết, mã số hàng hóa và mức thuế suất thuế  NK ưu đãi đối với mặt hàng lốp đã được quy định rõ tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính và Biểu thuế NK ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ.

Theo đó, Lốp loại bơm hơi bằng cao su, chưa qua sử dụng thuộc nhóm 40.11, trong nhóm này bao gồm các loại: Loại sử dụng cho ô tô con (motor car) (kể cả loại ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua) có mã HS 4011.10.00, thuế NK 25%; Loại dùng cho ô tô buýt hoặc ô tô vận tải: – – Chiều rộng không quá 450 mm có mã HS 4011.20.10, thuế NK 25%; – – Loại khác có mã HS 4011.10.00, thuế NK 10%; – – –  Loại dùng cho xe thuộc Chương 87, mã HS 4011.99.10, thuế NK 20%; – – –  Loại dùng cho máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30, mã HS 4011.99.20, thuế NK 15%; – – –  Loại khác, có chiêu rộng trên 450 mm, mã HS 4011.99.30, thuế NK 10%;

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, tại Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định thì việc phân loại hàng hóa phải căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa XK, NK.

Tại Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Điều 2 Thông tư số 38/2015/TT-BTC cũng quy định rõ: người khai hải quan có trách nhiệm kê khai đầy đủ, chính xác, trung thực, rõ ràng các tiêu chí trên tờ khai hải quan; tự tính để xác định số thuế, các khoản thu khác phải nộp ngân sách nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

Vì vậy, DN cần căn cứ thông tin mô tả hàng hóa, đối chiếu với quy định nêu trên để khai báo mã số, mức thuế phù hợp đối với mặt hàng Lốp loại bơm hơi bằng cao su, chưa qua sử dụng, hiệu Compasal. Trường hợp còn vướng mắc thì liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Theo báo Hải quan