3 trường hợp miễn thuế được áp dụng theo từng lần XNK

Trước thắc mắc của hải quan một số tỉnh, thành phố về việc áp dụng định mức miễn thuế đối với hàng hóa XK, NK, Tổng cục Hải quan cho biết, có 3 trường hợp miễn thuế được áp dụng theo từng lần XK,NK chứ không phải một lần XK, NK như các trường hợp khác.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc, Cục Hải quan Hà Nội. Ảnh: T.Trang.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK và Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì trường hợp: miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng quy định tại Điều 8; miễn thuế NK đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại tại khoản 1 Điều 27; và miễn thuế đối với hàng hóa XK, NK gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh theo khoản 2 Điều 29 tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP được áp dụng cho từng lần XK, NK.

Theo đó, tất cả các mặt hàng quà biếu, quà tặng được quy định tại Điều 8 sẽ được miễn thuế áp dụng cho từng lần XK, NK.

Và trường hợp: “Hàng mẫu, ảnh về hàng mẫu, phim về hàng mẫu, mô hình thay thế cho hàng mẫu có trị giá hải quan không vượt quá 50.000 đồng Việt Nam hoặc đã được xử lý để không thể được mua bán hoặc sử dụng, chỉ để làm mẫu”(khoản 1 Điều 27) được miễn thuế áp dụng cho từng lần XK, NK .

Cùng với đó là trường hợp: “Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá hải quan từ 1.000.000 đồng Việt Nam trở xuống hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới 100.000 đồng Việt Nam” (khoản 1 Điều 27) được miễn thuế áp dụng cho từng lần XK, NK.

Theo báo hải quan