Không miễn thuế XK đối với hàng chế biến toàn bộ từ nguyên liệu NK

Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc của Công ty TNHH Âu Á Liên Hiệp về thuế XK ván lót sàn làm từ gỗ NK.

Quy định hiện hành không miễn thuế XK đối với hàng hóa XK có đủ điều kiện xác định là được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu NK.

Quy định hiện hành không miễn thuế XK đối với hàng hóa XK có đủ điều kiện xác định là được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu NK.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, các trường hợp miễn thuế đã được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13, từ Điều 5 đến Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1-9-2016 của Chính phủ, trong đó trường hợp miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK được quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13, Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, không quy định miễn thuế XK đối với hàng hóa XK có đủ điều kiện xác định là được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu NK.

Do đó, trường hợp Công ty TNHH Âu Á Liên Hiệp XK sản phẩm ván lót sàn được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu NK thì phải nộp thuế XK theo quy định.

Được biết, theo phản ánh của Công ty TNHH Âu Á Liên Hiệp, trước đây công ty XK ván lót sàn làm từ nguồn nguyên liệu 100% gỗ NK khi XK sản phẩm được miễn thuế NK, từ ngày 1-9-2016, công ty đã phải nộp thuế XK 5%.

Theo Báo hải quan