Không cộng phí CIC vào giá tính thuế, 1 DN bị phạt gần 60 triệu đồng

Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội số tiền hơn 59 triệu đồng với hành vi không khai đầy đủ khoản phí CIC (phí mất cân bằng container) vào trị giá tính thuế dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

thu-tuc-h_635947746691194391_hasthumb

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã có nhiều công văn hướng dẫn Hải quan các tỉnh thành phố và một số DN về việc tính phí CIC là khoản cộng vào trị giá hải quan.
Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC có quy định: Trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này. Cùng với đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư 39 thì chỉ điều chỉnh cộng nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: Do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán; Phải liên quan đến hàng hoá NK; Có số liệu khách quan, định lượng được, phù hợp với các chứng từ có liên quan.
Bên cạnh đó, quy định về phương pháp trị giá giao dịch tại Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC có nêu: Trị giá giao dịch là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hoá NK sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này.
Và tại điểm g1 khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC đã quy định rõ: Chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá NK đến cửa khẩu nhập đầu tiên là khoản phải cộng vào trị giá hàng NK.
Theo đó, khoản phụ phí CIC- phí cân bằng container liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa NK và đáp ứng các điều kiện cộng thì được xem xét là khoản điều chỉnh cộng.

Được biết, theo quy định, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, DN có quyền khiếu nại đối với quyết định xử phạt hoặc trong thời hạn 1 năm  kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, DN có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Nguồn: baohaiquan.vn