Tổ chức Hải quan Thế giới mới đây ra thông báo về ngày Hải quan quốc tế 26/1/2021 và chủ đề của năm 2021. Chủ đề năm 2021 được Tổ chức Hải quan Thế giới lựa chọn là “Hải quan thúc đẩy phục hồi, đổi mới và kiên định mục tiêu nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng bền vững”.

Với mục tiêu cộng đồng các cơ quan hải quan thành viên sẽ cùng tăng cường hợp tác, ứng dụng công nghệ thông tin, đặt yếu tố con người vào trung tâm của quá trình chuyển tiếp trong bối cảnh đại dịch Covid19 ngày càng nghiêm trọng. Trong quá trình các cơ quan hải quan tiến hành tái cơ cấu hoạt động nhằm đối phó với sự bùng nổ của đại dịch Covid, WCO khuyến nghị các thành viên về việc sử dụng công nghệ hiện đại tại biên giới, đặc biệt lưu ý vào việc tự động hóa, sử dụng các công nghệ mới nổi và thông qua các hướng tiếp cận với các đối tác trong chuỗi cung ứng.

Về tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy phục hồi, đại dịch Covid19 gây ra hậu quả hết sức nặng nề đối với doanh nghiệp và thương mại, đây cũng là thời điểm các cơ quan hải quan cần thể hiện vai trò tiên phong của mình trong việc đảm tạo thuận lợi và an ninh chuỗi cung ứng. WCO khuyến nghị các thành việc áp dụng các công cụ của WCO như Khung tiêu chuẩn về Đảm bảo an ninh và Tạo thuận lợi thương mại SAFE, các chuẩn mực đối với Doanh nghiệp ưu tiên, Khung tiêu chuẩn về Thương mại điện tử qua biên giới khi dự báo về sự tiếp tục gia tăng mạnh mẽ của thương mại điện tử qua biên giới trong đại dịch Covid19.

Tổng Thư ký Tổ chức Hải quan Thế giới, Ngài Kunio Mikuriya  nói về chủ để năm 2021

Công nghệ hiện đại là yếu tố không thể thiếu, là một công cụ quản trị của các cơ quan hải quan tiên tiến. Vì vậy, WCO khuyến nghị việc ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm mang lại sự đổi mới như các biện pháp thông quan điện tử, sử dụng công nghệ để kiểm soát và tạo thuận lợi một cách hiệu quả hơn, nghiên cứu việc ứng dụng các công nghệ blockchain, trí tuệ nhân tạo, máy soi, kết nối vạn vật nhằm tối ưu hóa việc thu thập, tổng hợp, chia sẻ và phân tích dữ liệu.

Cuối cùng, WCO nhấn mạnh việc đưa yếu tố con người thành trung tâm của sự thay đổi nhằm tạo ra sự bền vững và ổn định của chuỗi cung ứng. Đại dịch Covid19 đã làm thay đổi cách thức vận hành của cả thế giới, lối sống và thói quen của con người, từ đó, WCO cho rằng cơ quan hải quan cần rút ra các bài học và giải pháp nhằm thích ứng với tình hình mới, xây dựng năng lực và tăng cường liêm chính của đội ngũ cán bộ, nhằm củng cố niềm tin từ cộng đồng và tạo ra những cơ hội mới cho thương mại của mỗi quốc gia.

Theo thông lệ hàng năm, WCO sẽ dành cho mỗi cơ quan hải quan thành viên tối đa 20 Bằng khen của WCO để trao tặng cho các cán bộ hải quan và đại diện khu vực công và tư nhân có đóng góp vào chủ đề của ngày quốc tế hải quan hàng năm.