Hải quan tập trung đẩy mạnh hiện đại hóa và hội nhập

Trong năm 2016, Tổng cục Hải quan đã tích cực triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính với các dấu ấn về việc tái cơ cấu, tổ chức ngành hiện đại hóa; phối hợp tích cực với các bộ, ngành nhằm tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế, đẩy mạnh chống buôn lậu, giảm thất thu thuế.

thu-tuc-h_635947746691194391_hasthumb

Tổng cục Hải quan đã tích cực triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính với các dấu ấn về việc tái cơ cấu, tổ chức ngành hiện đại hóa

Một dấu mốc đáng chú ý trong năm 2016 là vào ngày 4/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 1899/QĐ-TTg thành lập Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban Chỉ đạo quốc gia).

Ủy ban Chỉ đạo quốc gia đã triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm cải cách, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, giao lưu hàng hóa qua biên giới. Ủy ban này cũng được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ trong nâng cao hiệu quả kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK).

Tổng cục Hải quan cũng ban hành Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 1614/QĐ-BTC ngày 19/7/2016.

Đây là kế hoạch 5 năm tiếp theo nhằm thực hiện Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2020 theo Quyết định 448/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong giai đoạn này, ngành hải quan nhằm 3 mục đích:

Thứ nhất là tạo thuận lợi và kiểm soát trong thực hiện quản lý hải quan đối với doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nhằm thúc đẩy an ninh và tạo thuận lợi thương mại quốc tế; bảo đảm nguồn thu; bảo vệ an ninh, an toàn xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Thứ hai là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về hải quan trên cơ sở thúc đẩy trao đổi thông tin và hợp tác với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước có liên quan trong thực hiện các hoạt động quản lý Nhà nước về hải quan.

Thứ ba là nâng cao năng lực của cơ quan hải quan các cấp theo hướng từng bước xây dựng cơ quan hải quan điện tử dựa trên mô hình kiến trúc bộ, ngành điện tử để thực hiện yêu cầu của Chính phủ về triển khai Chính phủ điện tử.

Năm 2016, Tổng cục Hải quan chủ trì và phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành triển khai các nhiệm vụ của Đề án “Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” nhằm thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện cải cách toàn diện công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa.

Tổng cục Hải quan đã tích cực kết nối, trao đổi, kiến nghị với các bộ, ngành triển khai nhanh các giải pháp đổi mới hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK, tháo gỡ nhiều vướng mắc về kiểm tra chuyên ngành.

Trên lĩnh vực chống buôn lậu, lũy kế từ 15/12/2015 đến 15/11/2016, toàn ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ 14.445 vụ việc vi phạm

Đẩy mạnh chống tham nhũng, tái cơ cấu tổ chức hiệu quả hơn

Năm 2016 cũng là năm đầu tiên Tổng cục Hải quan triển khai thực hiện Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục.

Bộ Tài chính đã ban hành 15 quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đối với 15 vụ, cục thuộc Tổng cục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hải quan, bảo đảm việc quản lý tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Hệ thống bộ máy tổ chức hải quan được cơ cấu lại đầu mối theo hướng tinh gọn, hợp lý, thống nhất.

Trong đó đáng chú ý là các quyết định thành lập Cục Quản lý rủi ro trên cơ sở Ban Quản lý rủi ro, thành lập Cục Kiểm định Hải quan trên cơ sở Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa XNK, đổi tên Thanh tra Tổng cục thành Vụ Thanh tra-Kiểm tra… Cục Kiểm tra sau thông quan cũng thực hiện xây dựng, triển khai mô hình bộ máy tổ chức mới theo đề án “Tăng cường năng lực kiểm tra sau thông quan đến năm 2020” từ cấp tổng cục đến các cục hải quan địa phương.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng có thay đổi với việc rút gọn các phòng thuộc khối đơn vị tham mưu và sắp xếp lại lực lượng kiểm tra sau thông quan và kiểm soát hải quan.

Năm 2016, ngành hải quan có thêm Cục Hải quan Hà Nam Ninh (cục hải quan thứ 35) quản lý Nhà nước về hải quan tại 3 tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định.

Ngoài ra, nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ và phòng ngừa ngăn chặn tệ nạn tham nhũng, nhũng nhiễu; hỗ trợ có hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động XNK; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật… ngày 10/11/2016 Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 3899/QĐ-TCHQ về quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng của Tổng cục Hải quan. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2016.

Theo quy định tại quy chế, đường dây nóng của Tổng cục Hải quan là đường dây nóng tổng đài 19009299 được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử Hải quan và các phương tiện truyền thông đại chúng và hệ thống gồm 279 đường dây nóng nhánh. Đường dây nóng bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần; bảo đảm giữ bí mật về danh tính, số điện thoại, địa chỉ, nội dung phản ánh của các tổ chức, cá nhân báo tin; nội dung cuộc gọi qua số điện thoại đường dây nóng được ghi âm, lưu trữ và quản lý theo chế độ mật.

Ngoài những dấu ấn trên, năm 2016 Tổng cục Hải quan cũng đã triển khai nhiều công việc quan trọng là ban hành Kế hoạch 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 ban hành theo Quyết định số 1018/QĐ-BTC ngày 12/5/2016 của Bộ Tài chính; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu trình Bộ Tài chính, Chính phủ ban hành Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; báo Hải quan điện tử khai trương phiên bản tiếng Anh…

buon-lau-dien-bien-phuc-tap-1472394163309

Trên lĩnh vực chống buôn lậu, lũy kế từ 15/12/2015 đến 15/11/2016, toàn ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ 14.445 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 392 tỷ đồng; số thu NSNN đạt hơn 156 tỷ đồng.

Cơ quan hải quan khởi tố 40 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác khởi tố 91 vụ, trong đó có nhiều vụ buôn lậu lớn về ngà voi, sừng tê giác, ma túy, hàng chuyển khẩu…

Theo Báo Hải quan