Bộ trưởng Bộ cảng và Vận tải biển mới được bổ nhiệm của Sri Lanka. Premitha Bandara Tennakoon đã quyết định khuyến khích các hãng tàu thanh toán cho Cơ quan quản lý cảng Sri Lanka (SLPA) bằng đô la Mỹ.

Bộ trưởng đã chủ động thảo luận với tất cả các bên liên quan trong ngành vận tải biển cũng như các quan chức của Cơ quan quản lý cảng Sri Lanka (SLPA) để tăng doanh thu bằng đô la Mỹ.

Sáng kiến ​​của ông đã dẫn đến việc chuyển đổi các khoản thanh toán được các hãng tàu trả cho SLPA từ nội tệ sang đô la Mỹ.

Do đó, số doanh thu sẽ được thu bằng đô la Mỹ sẽ vượt quá 100 triệu mỗi năm, theo SLPA, trong đó lưu ý rằng nó đã được quyết định thực hiện sáng kiến ​​này từ ngày 1 tháng Sáu.

Theo: Container-news